[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O706r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weten alle die sijn En(de) zelen sijn dat jonfre kateline En(de) jonfre jane van zeghelsem sijn com(m)en voer hee(re)
en(de) voer wet van zeghelsem en(de) hebbe(n) ghegheuen den hospitale onser vrauwen van Audenaerde .l. sc .paris siaers erfeliker
Rente(n) alsulcker mu(n)ten alse de hee(re) van den lande jaerlijcx ontfaet van siere Rente(n) Te gheldenne alle jare telke(n) kersauon
de
En(de) onbegrepe(n) te sine van gheldenne toete sente marie(n) lichtmesse daer naest volghende van den welken voerseide(n) .l. sc par
de .xxx. sc .par sijn bewijst op Eene hofstad en(de) op lant daer naest ligghende onder al .vi. dachwant groet dat was joes smeeds
En(de) dande(re) .xx. sc par boue(n) den .xxx. sc par voers die sijn bewijst op een dachwant lants ligghende op neckers driesch dat was
claus smeeds En(de) op Een alf buu(n)re lants ligghende opt ros En(de) dat alf buu(n)re lants haud men van den meyere van zeghelsem En(de)
al dande(re) Ervachtechede haud men van den abdt van lobis de welke .l. sc par voers de voers jonfre kateline en(de) jonfre jane van
zeghelsem
hebben den hee(re) jn handen ghedreghen wetteleke beede te gader En(de) elc sonderlinghe / En(de) wordere af ontheruet
wetteleke / En(de) doe so warte(r) zuster marie Caboets zuste(r) jnt spetael voers jn gheherft wetteleke spetaels bouf onser vrauwe(n)
van audenaerde bi wille en(de) bi c(on)sente van den huever hee(re) minen hee(re) van scoersse / En(de) jn maniere(n) ware dat sake dat
dese voers Rente niet al vergholden en ware van jare te jare ten daghe voers dat dan zuster marie Caboets voers ofte de
bringhe(re) van deser cyrographien souden mueghen hant slaen an al dit voerseide bewijs alsoe ment dan vonde spetaels bouf
voers ghelijc haren p(ro)pren erue behauden shee(re)n Rechte en(de) adelincx Rechte / En(de) al dat hier voerseit es dat was al
ghedaen wel En(de) wetteleke naer costume En(de) vsage van den lande bi maningghen van den meyer En(de) bi wijsdoeme
van schepenen hier ouer was alse meyer En(de) maenre Ghiselbrecht de meyere En(de) alse schepenen willem heere
Gillis van den keye Gillis de vlaminc En(de) gillis screuel Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren .m.CCC. en(de) l. jn sente pieters daghe jn sporcle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]