[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1364vijf recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Ramond vanden werue Ende peter van hoboken scepene(n) in antwerpen maken cond / dat vore ons quame(n) broeder aernout de Vriese minister
vander derde ordene(n) sente franchiscus in antwerpen bi c(on)sente sijns ghemeens co(n)uents en(de) goedunkene alsoe hi ons seide in deene side Ende Jan cant
de witledertouwe(re) sone claus cants in dande(re) zide / ende bekende(n) in beiden siden dat de vors brueder Aernout minist(er) van sijns ghemeens co(n)uents
weghen ghegheue(n) heeft en(de) gheeft den vorseide(n) Janne en(de) sine(n) nacomelinghen te houdene te besittene en(de) te ghebrukene terue ende in erfleken
Rechte de huisinghe met houe gronde en(de) met al datter toe behoert die wilen was gillijs tsdraysele(re)n ghestaen ane dende vander vee-
merct tusschen tco(n)uent vander derder ordene(n) vors ane deene side / ende Jans van halen huis ane dande(re) side / siaers om(m)e drie oude gul-
dene hallinghe van florenchen goet ende custbaer van goude ende van ghewichte ofte de weerde daer af in ande(re)n goeden ghelde ghe-
lijc dat de heere ghemeenlec neme(n) sal van sinen erfcheinse / Te gheldene ende te gheuene vanden vors Janne cante ende van sinen
nacomelinghen den vors minister die nv es of namaels siin sal altoes tes vors godshuis behouf erflec ende eeuwelec durende alle Jare
deene helft te kerssauonde / ende dande(re) helft te sente Jans daghe baptisten in midden zome(re) met alsulken vorwaerden dat de vors Jan ende
sine nacomelinghe alle Jare vordane oec ghelden ende betalen selen den landcheins die daer Jaerlijcs vore vte gaet sonder des vors ministers ende tsconuents scade of cost / Ende dat Jan oec sal moeghen tymme(re)n opden muer die ten vors conuente waert ghestaen
es alse op sine proper erue / maer hi en sal gheene venste(re)n in dien muer noch oec ouer die side ten co(n)uente waert ane sine huys
maken moghen noch oec dwater derwaert leiden moghen in gheenre manieren . Jn kennessen van desen l(ett)ren beseghelt met
onsen zeghelen Ghegheue(n) int Jaer ons hee(re)n alsmen screef m. CCC tsestich ende viere seuentien daghe in september

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]