[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5232 recto
Historiek
origPlace K793r
settlement regioDuffel
region Antwerpen
Wy arnoudt wabbel / Jan zelle / heinriich Crauwel / Jan van berct / jan boekel / Jan winants / En(de) willem Crauwel / scepenen ons liefs he(re)n .. he(re)n heinrijch
berthouts he(r) van Duffle En(de) van Ghele / Doen kont mit kennissen der waerheyt / Dat Come(n) es vore den drossate ons liefs he(re)n vorgh En(de) vore Ons
lambrecht damman / En(de) heeft ghekent en(de) ghelijt dat hy vercocht heeft witteleke en(de) wale / Mechghiele vanden bossche / viertech / scellinghe tsaers er
felijcs chijs / Te gildene ente betaelne ten tween tiden vanden jare / Dats te wetene dene helft tallen kersauonde / En(de) dander helft tallen zente jans dage(n)
baptisten jn midden zome(re) alsoe selken payment alse telken gheldaghe ghemeinleke jn borsen gaen zal en(de) daer me(n) mede coept en(de) vercoept / Op een stucke
lants dat gheleghen es te henxenhaghe tusschen jacob melijs landt jn dene zide / En(de) wilen was jans landt van henxenhaghe jn dander zide ghelege(n)
ghelijch dat me(n) houdende es van onsen lieuen gheminden he(r) van Duffle vorgh / En(de) ware oec dat zake dat men desen vorg Chijs niet en gaue van jare
te jare ghelijck alse vorgheseegt es / soe soude de vorg Mechghiel ochte zijn witteghe oer en(de) Nacomelinghe zijn hant slaen ane dit vorgh goet ghe
lijch dat een vonnisse wisen zoude Behoudeleke altoes den here en(de) jeghewelken sinen Rechte / En(de) de vorgh Mechghiel gheloeft ware dat sake dat
hem dat goet q(ua)me ter hant dat hi zoude pleghen ghelijch dat op gheseten laet pleecht onder mijn he(r) van duffle vorgh / En(de) hier toe es ghesciet al datt(er) toe
sculdich was te ghesciene metten vonnisse en(de) metten Rechte / En(de) gheen poynt van Rechte acht(er) ghelaten / En(de) Om(m)e dat dit zoude bliuen vaste en(de) ghestade / Ende
ou(er) mids der beden der p(ar)tyen vorgh / soe hebben wy scepene(n) vorgh onsen ghemeinen zeghel ghehanghen ane dese lette(re) jn kennissen der waerheyt / Ghegheue(n)
jnt jaer ons he(re)n Doen men screef . M . CCC. Tsestech . en(de) drie / Des disendaegs vore zente jans dach baptisten jn midden zomere

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]