[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden dat Daneel van der varent en(de) jan pampeluer zijn zwaghere hebben ghenomen Een herue Buter Eynpoorten die Boudin pampe-
luers
was up de zide ter scelden wart Jeghen lieuin crachte Arent van den vergiere en(de) kerstiaen lieuins als prouiserers van der kerken van pamele Om
Ellef grote siars Erfeliker renten met den lantcheinse alse sij gheleghen es / welke vors Erue de vors prouiserers af wonnen wettelike Jnt scependom
meester Jans van der meere Jans van der heyden Jans van der muelen en(de) harer ghesellen En(de) dese vors Ellef gro siars erfeliker renten So moet
Daneel en(de) Jan vors Betalen eerst te kersauonde Jnt Jaer Dusentich Driehondert en(de) viue en(de) neghentich / en(de) also voort zij en(de) h(un) nacom(m)ers of zake heb-
bende
van heml(ieden) Jarlijcx telken kersauonde Eewelijc en(de) erfelijc durende En(de) ouer de vors Ellef gro siaers Erfeliker renten So hebben de vors proui-
seres
Daneele van der varent Jan pampeluere wett(elike) gheheruet in de vors Erue na wet costume en(de) vzage van der vryheden van audenarde e(nde) Om hemlieden
harer lieder oyr en(de) nacom(m)ers of zake hebbende van heml(ieden) teeweliken daghen van der vors Eruen paysiuel te ghebrukene en(de) te besittene Scampeloos
also langhe als men de vors Erfelike rente Jarlijcx wel ghelt also vors es : Jn kenness(en) der warheden hebben wij meester Jan van der meere Jan van der
heyden
en(de) Jan van der muelen als Scepen(en) in audenarde dese p(rese)nte Cyrographie Bezeghelt elc onser met sinen propren zeghel huuthanghende : Dit was
ghedaen Jnt Jaer ons heeren als men Screef Dusentich Driehondert en(de) vier en(de) neghentich Sanderdachs na Sente andries dach


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]