[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaerden Doos 06
idno 1399 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii Gieliis wilmaer Ende Claus vanden morte(re) Scepenen in Antwerpen maken cont dat vore ons quam Jan de winter claus winters sone
was / Ende bekende dat hi om Eene somme ghelds / die hem al ende wel es vergouden / vercocht heeft wel ende wettelec / Broeder heinrike van walem
minister / ende broeder Janne willems sone / Tot des ghemeins Conuents behouf vanden beggaerden tantwerpen / Die twee chijsguldene hallinghe
tsiaers erfliker Renten / die hem van Janne den moelne(re) lakenmake(re) zinen oem toecomen ende verstoruen ziin ende die hi hem na ziin liif met scepen(en)
l(ett)ren ghemaect hadde / ende die de voirs Jan de moelne(re) wilen hadde ende houdende was / op drie came(re)n met houe ende gronde ghestaen buten S(int)e
Joriis poirte tusschen Claus grisen hof ende land in deen zide / ende Jan boydens hof in dander zide / Verschinende alle jare te kerssauonde ende te
sente jans misse / gheliic Twee scepenen brieue van Antwerpen / die dair af ghemaect ziin ende die hi ouer gaf vore ons clairlec inhouden ende be
grepen hebben / de welke voirs Twee chiisguldene hallinge tsiaers erfliker Renten metten voirs twee scepenen l(ett)ren de voirs Jan de winter
op droech met vertyene / ende clairlec quite scout / Tot des ghemeins Conuents behouf vanden beggaerden tantw(er)pen voirg / met alle den Rechte
dat hi dair ane hadde / ende houdende was Ende bekende dat hi gheen Recht meer dair ane en behilt / Ende dit gheloefde hi hen te wairne Jaer
ende dach Jegen allen den ghenen die te Rechte comen willen / Ende te clairne quite ende vry van allen comme(re)n ende calaengien Jn kennessen
van desen l(ett)ren Bezeg(e)lt met onsen zeglen Gegeuen Jnt Jaer ons hee(re)n Alsmen screef m . CCC . neghentich ende neghene Achte ende twintich dage in nouembrj

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]