[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie jacob die brede jehan spade jacob van leipele jehan bond en(de)
jehan tenewelµ schepen van den port van voerne doen te weitene
tallen den gonen die deise lettre(n) sullen sien en(de) horen leisen dat v(er)-
griele []mers cam vorn ons en(de) gaf op met halme en(de) met giften
lambracht den keitelare vier scheleghe paris. srenten siaers
ligghende in die hofsteide daer vorgriele vorseit nu woent
indostport die [w]ulkes [l]ants die vorseide v(er)griele behouede vamµ
ons den vorseiden lambrachte(n) te warandirne naer costumen van
den steide hem of den gonen die deise lettre bringhe / bit der
orconschepe van deiser lettre iezeighelt met onsen zeighelen
iemaket jnt jaer ons heren dusentich drie hondert zeiuen en(de)
Tuintich op den maendach vorn ascenciedaghe jn meye


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]