[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 068r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
weten alle deghene die siin En(de) die te comene siin Dat jhan kerstinen van jedeghe(m) heeft ghenomen jn wetteghe(n) pachte jeghe(n) miere vrouwen de p(ri)euse en(de) de sust(r)e van den ospitale van gheroutsb(er)ghe hare hof
en(de) hare goet te jedeghe(m) jn al den gheleeghe dat gheleghe(n) es jn lande jn mersche en(de) jn weeden ghelijc dat jhan tsulphin houdende was Teenen t(er)mpte van . xii . jaren deen na dander volghende welc t(er)mpt jnghinc
en(de) begonste tsente bamesse jnt jaer dat men screef . m . ccc . en(de) xxij . Omme eene seke(re) somme van ghelde Dats te wetene om(m)e . xl . lib zwart paris tsiaers eenen ouden groeten coninx torn van vranckeri
ke ou(er) xij . d paris of de werde der af jn andre munten Te gheldene jn ghereeden pennincghe(n) elcs jaers te tween paimente(n) dats te wetene deene heelt van der vors som(m)en en(de) siin eerste paiment
te kersauonde jnt jaer dat men scrijft . m . ccc . en(de) . xxiij en(de) emm(er) tsente marien licht messe dae naest volghende vergolden te sine / en(de) dander heelt van der somme(n) vors viertienacht vor sente jha(n)s
messe jn midden zome(re) daer naest comende en(de) emm(er) tsente jhans messe vors vergolden te sine en(de) alsoe voert elcs jaers van jare te jare en(de) van . xij . jaren . xij vulle pachte breechtet lachet en(de) emm(er) jn ghereeden
pennincghe(n) ten daghe dat vors es Voert So moet jhan vors tforghenoemde hof en(de) goet laten ten afgane van sinen t(er)mpte alsoe hijt vant tsinen anecomene Dats te wetene alle de huussinghe(n) van den
vors houe wel en(de) soffisanteleec te ghereke van dake van weeghe(n) en(de) van temm(e)r(r)incghe(n) en(de) alsoe moethise voert houden te ghereke van dake en(de) van weeghe(n) op sinen cost en(de) voert van temm(e)r(r)incghe(n) tote
viif scellincghe(n) paris al sinen vors t(er)mpt vte en(de) dat moethi doen te tide en(de) te t(er)mpte Voert moethi dacht(er)ste breecke van den vors lande laten ten af gane van sinen t(er)mpte wel en(de) soffisanteleec ghewo(n)
nen met . iij . voren te tide en(de) te t(er)mpte bedreuen en(de) op dacht(er)ste twee jaer van sinen t(er)mpte en machi gheen lant vransaden voert moethi laten jnt vors hof ten afgane van sinen t(er)mpte . xx . mandelen
stroes half rugghin en(de) half euenin en(de) . xx . voeder mes jnt hof vors of jn siins selues hof En(de) alle de wilghe(n) die hi vint opt vors goet moethiere op laten ten af gane van sinen t(er)mpte en(de) van allen den
poten die hiere op plant die becleuen siin ten afgane van sinen t(er)mpte ou(er) elk moethe(m) min vrouwe en(de) de sust(re) vors gheuen eenen paris penninc Voert es te wetene ware dat sake dat eenech ongheual ghesciede
jnt vors hof ane de huussinghe(n) van viere of waraf dat ware van jhanne vors of van sinen kindren of van siere meisnieden of jn wat manieren dat ware jnt ockisoen van jhan(n)e vors of van sinen kindre(n) of
vansiere meisnieden dat moeste jhan vorghenoemt ghelden miere vrouwen en(de) den sust(r)en vors dies de huissincghe(n) wert waren en(de) sculdech waren wert te sine op den tijt dat dongheual ghesciede na alle de
vorworden diere jhan vors voren toe gheloeft heeft voert moet tvors ospitael al den cheins en(de) al de rente ghelden die vten vors goede gaen en(de) el niet al den vors t(er)mpt vte voert heeft jhan vors van
miere vrouwen vors en(de) van den sust(r)en twee meerten op eenen prijs van . xviij . lib paiments enen ouden groeten coninx torn ou(er) . xl . d en(de) dien prijs moethi ghelden miere vrouwen en(de) den sust(r)en vors
ten afgane van sinen t(er)mpte voert es te wetene ware dat sake dat jhan vors cost of scade hadde jn den vors pacht van ghemeenen tempeeste of van ghemeenen orloghe dat moesthe(m) min vrouwe
en(de) de sust(r)e vors orsaten ghelijc dat goede heeren doen haren pacht(er)s op en(de) tale En(de) voert so moet jhan vors alle de vrucht die hi wennen sal opt vors goet brincghe(n) binnen den vors houe elcs jar
al sinen t(er)mpt vte en(de) verteeren te messe en(de) dmes weder voeren opt selue lant van jare te jare daer hets best te doene sal hebben En(de) alle dese vorworden ghelijc dat si vorscreuen siin So heeft jhan
vors gheloeft te doene en(de) wel en(de) soffisanteleec te vulcomene en(de) dies siin sculde en(de) borghe(n) en(de) elc ou(er) al soikin van waienb(er)ghe wout(er) o[tt]e daneel de pelsemake(r) en(de) piet(er) de broeder en(de) daer af
heefse jhan vors gheloeft scadeloes te quitene En(de) voert so es te wetene dat ware dat sake dat miin vrouwe of de sust(r)e vors of de ghene die dese chirogr brinct niet en daden hare macht ane
jhanne vors of ane sine vors borghe(n) omme de vors. paimente te jnne met beclaghene of jn andre manieren alsoe dat bi hare lieder fauten jhan vors niet en golde de paimente ghelijc dat
vorscreuen es dat de vors sculde en(de) borghe(n) onghehouden waren van allen acht(er)stellen van paimenten en(de) dat si van nemm(er) ghehouden en waren dan altoes van eenen . xl . lib paris behouden
allen den andren vorworden daer af dat si jhanne vors verborecht hebben ghelijc dat vorscreuen es en(de) wel verclart Dit was ghedaen jnt jaer dat men screef . m . ccc . en(de) xxiij . sman
daechs na belokenen tsinxenen vore gherarde van boute en(de) jhanne den scoutheete ghezworne van gheroutsb(er)ghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]