[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 093 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de Ghene die sin Ende die te com(m)ene sin Dat soy kin de broeder piet(er)s broed(er)s sone van yedeghem heeft
ghenomen in wetteghen pachte jeghen mire vrouwen der p(r)ieusen( )ende jeghen de zuste(re) van den hospitale van
gheroudsberghe har lieder hof ende hare goet te ydeghem in allen den ghelaghen dat gheleghen es in lande in
mersche en(de) in hofsteden Duelke dat sgodshuus Erue es Duelke Jhan kerstinen hilt Ende dit tenen zeke(re)n
t(er)mpte van xij jaeren deen na dande(re) volghende de welke t(er)mpt in ghinc ende begouste te s bamess(en) jnt jaer
ons he(re)n alse men screef . m . iij C . xxxiiij ende zal duren den voers t(er)mpt hute . Ende om(m)e xliij lb zuarte(re) paris
siaers ofte oude Grote coni(n)x torn elken gherekent ou(er) xij s paris ofte de Werde der af in ande(re)n goeder munten
Ende die te gheldene in ghereden Pen(n)inghen elx siaers ten tuen paymenten van den jaere dats te Wetene
deen heelt van d(er) vors som(m)en telken k(er)sauonde ofte telken ons(er) vrouwen daghe licht messe der naest volghende
ende dande(re) heelt van der vors. som(m)en viertien nacht voer sente Jhans messe in midden zome(re) ofte telken sente Jhans
mess(en) in midden zome(re) Emm(er) v(er)gouden te sine en(de) altoes van xij jaeren xij vulle pachte braechet laettet Ende es te
wetene dat soykin voers zal moeten laten dit vors hof en(de) goet ten af gane van sinen t(er)mpte ghelijc dat hijd vant ten
ancomene Dats tewetene alle de huusinghe van den voers houe Wel en(de) soufficantelic te gherek(en) van dak en(de) van weghen
ende van tem(m)eringhen en(de) alsoe moet hise voert houden te ghereke(n) van dake en(de) van weghen op sinen Cost en(de) voert van tem
meringhen tote . v . s paris Alsinen voers t(er)mpt hute en(de) dat moet hi doen te tijde ende te t(er)mpte .. Voert soe moet hi laten
dacht(er)ste braecke van den vors lande ten af gane van sinen t(er)mpt wel en(de) soufficantelic ghewonnen met . iij . voeren
te tijde en(de) te t(er)mpte ghed(r)euen en(de) op dacht(er)ste ij jaer soen machi gheen lant verausaden ende dit voers lant soe
soe moet de voers soykin op dacht(er)ste iiij . jaer van sinen t(er)mpte al ouer messen wel en(de) soufficantelic Ende es te
wetene dat de voers soykin vint op dit vors goet ix en(de) . xxv . wulghen becleuen en(de) alsoe vele moethire laten becleuen
ten af gane van sinen t(er)mpte en(de) laethire Emmer becleuen soe moet men hem af slaen enen paris van elken
dien hure meer becleuen laet te sinen af gane Voert soe es te wetene ware dat sake dat enech ongheual ghescie
de in tvoers hof ane de huusinghen van viere ofte waer af dat ware van soykine voers ofte van sinen kinde(re)n ofte
van sire meysemeden in soe wat manieren dat ware dat soe moeste de voers soykin ghelden mire vrouwen en(de) den
zuste(re)n voers ende es te wetene dat min vrouwen en(de) de zuste(re)n voers zullen moeten ghelden al den tscains en(de) Rente
die gaet hu(u)te den voers goede desen vors t(er)mpt hute Ende es te wetene dat soykin voers heeft gheloeft
alle dese voerwaerden te houdene en(de) te vuldoene wel en(de) soufficantelic in allen den manieren dat si vorsc(r)euen
sin Ende hier af sin burghen en(de) elc ou(er) al piet(er) de broeder Jhan de broeder en(de) Goessin van berchem en(de) dies
heef se de voers soykin gheloeft Costeloes en(de) scadeloes te quitene Voert soe es te wetene ware dat sake
dat soykin voers Cost oft scade quame in den vors pacht van ghemenen tempeeste ofte van ghemenen orloghe
ofte in de [koisem] van den voers hospitale dan soudi min vrouwe en(de) den zuste(re)n voers moeten ghelden en(de) [oerfa]
ten ghelic dat goede he(re)n doen haren pachte(er)n ofte pleghen te doene op en(de) tale Dit was ghedaen jnt jaer
dat men seit m iij C xxxvj sgoendachs na sent sac(r)ements( )dach. Hoer ou(er) waren gillis van den eechoute scepene
van gheroudsberghe en(de) allaems crul ghezuoerne

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]