[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5199r
Historiek
origPlace K793r
settlement regioDuffel
region Antwerpen
Wj heinriich van den echelpoele / heinriich van den else / woute(re) goetgheselle / Arnoude wabbel / Jan van eke(re)n / hein
riich crauwel / En(de) willem muul Scepenen miins heren van duffle / Doen Cont met kennissen der wareyt Dat
Comen es vor den drossate miins he(re)n vorgh ende vor Ons ardt van ypere die wilen was ard[e]s sone
van conteke Ende liisbet siin ghetrude wittech wiif / en(de) hebben ghecocht en(de) ghecreghen jeghen arnoude
van ver name(re)n en(de) jeghen siin kindere een stucke lants dat hout onder half boendere luttel min ochte
meer dat gheleghen es tusschen heinriic her gosens lant metten einde an de strate / Ende daer
gaet vte / viere / penninghe heren chiis / ende arde vorgh gheloeft dat hi sal pleghe(n) gheliich dat
op gheseten pleecht / En(de) hier t[o]e es ghesciet al datter toe sculdech was te ghesciene metten vonnis
se en(de) mette(n) rechte / En(de) jn orconde hier af soe hebben wii scepenen vorgh onsen ghemeine(n) seghel
ghehanghen ane dese lette(re) Jnt Jaer Ons he(re)n doen men screef / m / ccc . viiftech en(de) twee des disen
daechs vor sente geertruden dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]