[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1392 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij willem de moelnere Ende Jan drake Jans zone Scepenen in Antwerpen maken Cond dat vore ons quam margriete dochter-
wilen Jans voer deynde met wouteren Jacops haren wetteghen manne en(de) montbore / En(de) bekende dat zij sculdich es va(n) gherech
ter wettegher scout gielise voer deynde hare(n) broeder Tsiaers erflec Een halster goeds custbaers Roghs Jaerleke(r) en(de) erfle-
kere renten Te gheldene en(de) te gheuene vander vors margrieten va(n) woute(re)n hare(n) man en(de) van hare(n) nacomelinghen den
vorsvors. gielise voer deynde en(de) sine(n) nacomelinghen erflec en(de) Eeuwelec duerende alle Jare opden kerssauond ende te
leuerene binnen Antwerpen metter Antwerpsche(n) maten Teenre stede daer gielijs boer deynde vorsvors. en(de) sine
nacomelinghe liefst selen hebben sonder hare(n) cost / Ende hier toe heeft de vors margriete met hare(n) wetteghe(n) manne
en(de) montbore vors verbonden en(de) te pande gheset / Alle dat land en(de) beemde welkerhande dadt es dat haer Janne willeme
en(de) den vors gielise hare(n) broede(re)n verstoruen es en(de) bleuen van doede Jans voer deynde haers vader wilen vors en(de) dat
hen noch te versteruene en(de) toe te comen staet van doede clarissien haerre moeder alsoe verre alsij binne(n) scille en(de) binne(n)
olegheem gheleghen siin want de vors margriete Jans / willems en(de) des vors gielijs haerre broede(r) ghedeele vanden vors
lande en(de) beemden alsoe verre alst hen van hare(n) vader vors verstoruen es en(de) van haerre moeder namaels versteruen
mach binne(n) scille en(de) binne(n) olegheem gheleghen vercreghen heeft alsoe wii verstaen Soe dat alle dat land en(de) beemde
ghelijc alst margrieten vors Janne willems en(de) gielise hare(n) broeder(en) va(n) doede haers vader verstoruen es en(de) vander doed
haerre moeder versteruen sal gherecht pand es en(de) sal altoes bliuen verbonden ouer tvors Een halster Roghs elcs
Jaers erfleke(r) renten Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met Onsen zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons heeren
alsme(n) screef . m . CCC . neghentich en(de) Twee neghen daghe in Loeymaend

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]