[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint-Michiels
idno 024 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj andries van hoboken en(de) Claus van hoboken scepenen in antw(er)pen maken cond Dat vore ons qua(m) jan mathijs sone dien m(en)
heet renten / En(de) bekende dat hi om ene sum(m)e ghelds die hem al es v(er)gouden v(er)cocht heeft wetteleke willeme draken -
sone wilen sh(er) jans draecs sprongs / twee scellinghe sjaers grote(n) oud(en) toRnoise van monten sconings van v(ra)ncrike gued
en(de) custbaer erflek(er) en euwelek(er) renten ofte de w(er)de daeraf in gueden andren paym(en)te / op alle sine huisinghe ghestaen
bid(er) firmerien in claepdorp inde acht(er)st(ra)te tusschen de selue firmerie en(de) huigs turnams huis . en(de) op alle de houinghe
die de selue jan daer heeft tote acht(er) ane de ra[men] met alle dat daer toe hoert / en(de) daertoe op alle dat recht
dat de selue jan houdende es ane huis en(de) hof daer naest ghestaen dat peters es van berghen / De welke vorghenoe(m)
de huisinghe en(de) houinghe gheheellec en(de) al ghelijc si hier vore ghenoemt sijn / de vorseide Jan mathijs sone met al
den rechte dat hi daer ane houdende es v(er)bonden heeft en(de) te pande gheset en(de) de vorseide jaerlike en(de) erflike
rente tegheldene en(de) tegheuene alle jare vanden seluen janne en(de) van sinen nacomelinghen // den vorseiden wil
leme en(de) sinen nacomelinghe te paeschen . Jn kinnessen van desen lette(re)n beseghelt met desen onsen seghelen . Dit
was ghedaen jnt jaer ons heren alsm(en) screef . m . ccc . neghene en(de) twintech des woensdaegs na sente bauen dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]