[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1361 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij jan vanden morte(re) ende jan vander heiden scepene(n) Jn antw(er)pen maken cont dat vore ons quame(n) Jan van wa
reloes de goutsmit ende lijsbecht siin wittelec wijf ende bekinden dat si om(m)e eene som(m)e ghelds die hen al es ver
gouden vercocht hebben wittelec / Eene(n) Eersame(n) man(n)e he(re)n janne strubolle priest(er) oft den hebbe(re) van derue l(et)ren siaers
twee en(de) eene(n) haluen guldene(n) penni(n)ghe dieme(n) heet oude scilde guet en(de) custbaer van goude ende van ghewichte ofte
de werdde daer af in ande(re)n gueden ghelde jaerlake(r) ende erflake(r) renten op halue thuis met den gronde ende met allen
dat daer toe behoert . daer dweder ghedeel af toe behoert den seluen he(re)n strubolle also sij ons seiden gheheeten tgulden
vingherliin . dat welke huis pet(er) coels de backere houdt t(er)ue van he(re) alsoe wij v(er)staen ghestaen inde braderie strate tus
schen jans nuwelaets huise was ane dene side en(de) gherards huise was van dor[u]e ane dande(re) side met allen den
Rechte dat de vorghenomde jan van wareloes en(de) lijsbecht siin vorseide wijf ane tvors(eide) halue huis gront en(de) ane alle
dat daer toe behoert houdende siin . Soe dat tvorghenomde halue huis met allen dat daer toe behoert gherecht pant
es ende bliuen sal verbouden ou(er) de vorghenomde derdaluen ouden scilden jaerlake(r) en(de) erflake(r) renten te gheldene
ende te gheuene alle jaere vanden vorghenomde(n) janne van waerloes lijsbetten sinen vors(eide) wiue ende van horen
nacomelinghen den vorghenomden he(re)n janne strubollen ende sinen nacomelinghen ofte den hebbere van derre l(et)ren dene
helft daer af tallen kerssauonde . Ende dande(re) helft daer af op sente jans dach bapt(ist)en Jn midden zome(re) . Jn ken
nissen van desen l(et)ren bezeg(e)lt met onsen seglen / Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsme(n) screef . m . CCC . tsestech en(de) een
des dondersdaghs naest ons(er) vrouwen dach te half oexste

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]