[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 3914r
Historiek
origPlace H014p
settlement Damme
region West-Vlaanderen
Wie Jjhan van Claerken Bailliu Jn den dam heinric vten brouke Colard teyspere pieter eywater Ende gillis dop Scepen(en) Jn die selue
stede / doen te wetene hem allen die dese lettre sullen sien Jof horen lesen dat Camen vor ons als vor Bailliu Ende vor Scepen(en) hannekin
Jhan bales zoene ouer hem seluen Ende arnout balaes wettelike voghede van grielekine Ende hallekine Jhan balaes kindren Ende gauen
halm Ende wettelike ghifte adame alaerds zoene den scrinewerkere van tien sceleghen parisise tsiaers aerueliker Renten licghende
vp huus Ende land datter toe behort dat wilen was Jhan balaes vorseit tieghen der beghinen porte ouer / naest wouter bleyns hofste
de an de nortzide Ende hannekin ouer hem seluen Ende arnout balaes voghede van den vorseiden kindre(n) beloueden den vorseiden ada
me de vorseide aeruelike Rente te waranderne Ende te wetten te waerne Jeghen elken meinsche staende vp huus Ende land vorseit
de welke men ghelden sal Jn elk Jaer te sinte bauesmesse Ende sie verlieden an beden ziden En[de] verclaersten bi haren eede dat
dese vorseide aeruelike Rente vercocht was Ende ygheuen omme twalef sceleghe Ende [?] groter tornoyse waer of han
nekin Ende arnout vorseit ouer de vorseide kindre hem wel hilden ghepayt Jn kennessen van desen dinghen hebben wie Bailliu
Ende Scepenen vorseit dese lettre bezeghelt met onsen zeghelen vuthanghende dit was ghedaen vp den viue Ende twintichsten
dach van houste Jnt Jaer ons heren als men Screef duzentich driehondert dartich Ende viere -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]