[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N527r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
WJe stasin de vos johan van brenen clais cruke pauwels de hane en(de) johan biese scepenen mer vrouwen der abbedessen van
messine in nortscoten en(de) in zuutscoten jn dien tiden doen te wetene olle den gonen die dese lettre zullen zien of horen leisen
Dat johan de bleyere heift ghecocht en(de) ghecreghen te jonfrauwen ysabelen van kerky bouf nonne te messine cheghe jaken jo
hans zone
en(de) cheghe lizebetten zijn wijf zeuene en(de) dertich scellinghe en(de) achten pen(n)inghe parisise siaers erueleker renten ligghe(n)de binder vierscare mer vrouwen vors oostwart ouer dypre in poesele . van der welker vors rente johan de bets
van poesele es
scoudich ewelike en(de) ervelike zewen scellinghe en(de) zes pen(n)inghe par siaers vp een ymet lants ligghende bezuden an sijns zons leen
streckende oost en(de) west . jtem willem perboom twalef scellinghe en(de) achte pen(n)inghe par siaers vp drie vierendeel lants dar of
een half ymet lants ligghende ter stede daer die vors willem wonende es . Ende vp een vierendeel lants ligghende in den oost
brouc
neuen scosters lande van sinte jans van terenbuerech an de west zide . Jtem Johan perboom vijf scellinghe par siars
vp een vierendeel lants ligghende in den oostbrouc in poesele tusschen snouc langors lande an dene zide en(de) lammin michyels
zons
lande an dander zide . jtem os ghelike pauwelin de parmentier es scoudich twalef scellinghe en(de) zes pen(n)inghe par siaers
vp een ymet lants dan of de drie vierendeel lants ligghende benorden an croox van der heyde belet was west wart ouer de
strate . en(de) vp een vierendeel lants ligghende oostwaert ouer de strate benorden an jacob struvins lants . van der wel
ker
vors rente die vors jake johans sone en(de) lizebette zijn wijf komen en(de) lyen wel betaelt en(de) wel wlgouden . En(de) heb
bens
ghegheuen halm en(de) ghifte dien vors johanne in de name van dier vors jonfrauwe ysabele van kerky wel ende
wettelike na costumen en(de) vsagen van der vierscare mer vrauwen vorseit . En(de) os ghelike alle dese vors personen die
dese vornoomde rente scoudich sijn . sijn comen vor ons scepenen vors en(de) hebben verken(n)et en(de) belooft dese vors rente
wel en(de) loyaellike te gheldene ewelike en(de) ervelike vp die vornomde lant jonfrauwen ysabelen van kerky vors of den gho
nen
die desen chaertre bringhen sal . tenen payemente int jaer . dat es te weitene te medewintre derste die comen
sal . en(de) olso vort van jaren te jaren ten payemente vors ewelike ghedurende Jn kennessen der wareiden en(de) bi ver
soukene
van beden partyen so hebben wie scepenen vornomt dese lettre gheseghelt met onsen propren zeghelen vuthan
ghende
. Dit was ghedaen int jaer ons heren os men screef Dusentich drie hondert twe en(de) zestich vp den zeuensten dach van hoymaent .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]