[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O625r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weten alle die sijn Ende zelen sijn dat jonfre kateline en(de) jonfre jane van zeghelsem sijn com(m)en voer hee(re) en(de) voer
wet van sente cornillis hoerenbeke en(de) hebben ghegheue(n) den hospitale onser vrauwen van audenaerde .xv. sc paris siaers erfe
liker
Renten alsulcker munte(n) alse de hee(re) van den lande jaerlijcx ontfaet van siere Renten Te gheldenne alle jare telke(n)
kersauonde / en(de) onbegrepe(n) te sine van gheldenne toete sente marienlichtmesse daer naest volghende de welke voers
xv. sc par sijn bewijst van langhen tiden op een haud dachwant weeden lettel min ofte meer ligghende an den gheeroutsdale
jnt vonnesse van sente Cornillis hoerenbeke dat men haud van janne van der muelen Raes scietkats sone was en(de) marie
willems smespeleere(n) dochte(r) was en(de) Gillis moenins haer wettelike voegt hauden tfoerseide aut dachwant weeden en(de) ghelde(n)
de voerseide Rente jn der maniere(n) voers en(de) dese voers .xv. sc par so hebben de voerseide jonfre kateline en(de) jonfre jane
van zeghelsem beede te gader en(de) elc sonderlinghe den heere jn hande(n) ghedreghe(n) wetteleke en(de) worde(r) af ontheruet wette
leke
en(de) doe so warte(r) zuster marie Caboets zuste(r) jnt spetael voers jn gheheruet wetteleke spetaels bouf ons(er) vrauwen van
audenaerde bi wille en(de) c(on)sente van den huever hee(re) mine(n) hee(re) van scoersse en(de) jn diere maniere(n) ende c(on)ditien ware dat sake dat
dese voerseide Rente niet al vergholden en ware van jare te jare ten daghe voers dat dan zuster marie voers ofte de bringhe(re)
van deser cyrographien souden mueghen hant slaen an al dit voerseide bewijs alsoe ment dan vonde spetaels bouf voers ghelijc
hare(n) p(ro)pren erue behauden shee(re)n Rechte ende adelincx Rechte en(de) al dat hier voerseit es dat es al ghedaen wel en(de) wetteleke
naer costume en(de) vsage van der lande bi maningghe(n) van den meyer en(de) bi wijsdoeme van schepenen hier ouer was alse meyer
en(de) maenre jans van der muelen wouter moerge en(de) alse schepene(n) jan vinouters steuin de smet / jan de poerte(re) jan nuetin en(de)
steuin van den opstalle Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n .m.CCC. en(de) l. jn sente pietersdaghe jn sporcle En(de) es te weten(n)e
dat dese voers .xv. sc par sijn oec bewijst op Ervachtechede die es gheleghe(n) jnt vonnesse van zeghelsem en(de) sijn al Eene
xv. sc par


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]