[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5035 recto
Historiek
origPlace K830r
settlement regioMechelen.heer.van.Mechelen
region Antwerpen
Wi florens b(er)thoud .. he(r) van mechlene .. Doen Cont alle den ghene(n) die dese lette(re)n sele sien Ende
hore(n) lesen .. Dat wi janne van lyre lodewijcs zone van lyre onse neve . seuene en(de) viertech scel
linghe ouder louensche . die hi van ons houdende was te leene en(de) daer hi onse man af was die ghe-
leghe(n) sijn in de p(ro)chie van neckerspoele .. ver(er)ft hebbe(n) . En(de) in gherecht(er) Erue ghegheue(n) hebbe(n) te
houdene hem en(de) sine(n) nacomelinghe(n) van ons en(de) va(n) onsen nacomelinghe(n) . op drie penninghe loue(n)-
sche erfleex cheins . ons en(de) onsen nacomelinghe(n) . van he(m) en(de) van sine(n) nacomelinghe altoes te gilde-
ne in sente steuens daghe naest kerstdach . En(de) altoes dit voerseide goet met dobblen cheinse te
v(er)wandelne . En(de) dese voerseide dinghe sijn al ghesciet met onser manessen . en(de) met wijsdome onser
man die hier na bescreue(n) staen dats te wetene alexanders van scelle / willems des clercs van
ber[l]aer . en(de) willems Elyaes . En(de) om dat wi willen dat janne voers en(de) sine(n) nacomelinghe(n) . dese din-
ghe voers van ons en(de) van onsen nacomeling(hen) vast en(de) ghestade ghehoude(n) bliue(n) teuweleke(n) daghe(n)
soe hebbe wi dese lette(re)n beseghelt met onsen p(ro)pre(n) seghele .. En(de) om de meerre sekerheit . soe beuele wi
onsen manne(n) voers dat si hare seghele ane dese lette(re)n hanghe(n) mette(n) onsen in kinnesse der wareit . En(de)
wi alexander wille(m) en(de) wille(m) voers om dbeuelen . ons liefs he(re)n mijns he(re)n van mech(lene) voers soe
hebbe wi onse seghele ane dese lette(re)n ghehanghe(n) mette(n) sine(n) in kinnesse der wareit .. Dit was ghedaen
jnt jaer ons he(re)n . doe men screef . m . ccc . En(de) sesse en(de) twintech des [g]oensdachs na sente gilijs dach .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]