[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 097 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin ende die te Com(m)ene sin . Dat Gillis de blende heeft ghecocht en(de) beiacht wel ende
wettelec jeghen Gillise boydins . xxv . s zuarte(re) paris siaers Erfelik(er) renten ofte oude grote Coni(n)x tornoyse
elken gherekent ou(er) . xij . s paris ofte de werde der af in ande(re)n munten Ende dit om(m)e . j . som(m)e van
peninghen de welke Gillis de blende voers Gillisse boydins voerenghenomt wel en(de) wettelic vergouden heeft
ter welker renten voers Gillis de blende voerenghenomt es Com(m)en ende der jnne gheerft wel ende te wette
en(de) heefte(re) al af ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi wette de welke rente voers gillis boydins voeren
ghenomt heeft beset ende bewyst den voers Gillisse den blenden op sin huus ende op sin Erue gheleghen in
gaffelkins strate . tusschen jhans persenners huus en(de) Erue in deen side ende Gillis ronx huus ende
Erue in dander side . Ende es te wetene dat Gillis boydins voers en(de) sin Oer zullen moeten ghelden Gillisse
den blenden voerenghenomt ende sinen Oere ofte den ghenen die dese Cyrog(r)aphie brinct dese voers rente
Emmer elkes siaers Euwelic durende telken halre heelghen mess Ofte Emmer telken k(er)sauonde( )daer
naest volghende vergouden te sine . Voert soe es te wetene . ware dat sake dat Gillis boydins voers ofte sin
Oer niet engouden Ofte de ghene die dit voers huus ende Erue houdende soude sin Gillisse den blenden voe
renghenomt ofte sinen Oere ofte den ghenen die dese Cyrog(r)aphie bringt dese voers rente Emmer elkes
siaers Euwelic durende telken alre heelghen mess ende dat k(er)sauonde daer naest volghende ouer lede
eer dan dat dese voers rente vergouden ware dat dan Gillis de blende voers ofte sin Oer ofte de gheue ghene
die dese Cyrog(r)aphie brochte soude moghen hant slaen ane dit voers huus ende Erue in allen den ghelaghen
dat gheleghen soude sin herd vast ende naghel vast ende houdent euwelic paysiuelic ghelic haren
ande(re)n prope(re)n goede sonder enech mesbeuren no weder segghen van yemene alse waerbi dattere
gillis boydins voers no sin Oer nemmermeer negherande recht der ane Clameren eeschen no
ghecrighen en mochten enware bi den wille en(de) bi den Consente van Gillisse den blenden voerenghenomt
ofte van sinen Oere ofte van den ghenen die dese Cyrog(r)aphie brinct . Dit was ghedaen jnt jaer
dat men seit . m . iij C . xxxvj . sfrindachs na kerstdach . Hier ouer waren jhan vlieghe ende
Gillis van den eechoute scepenen van Gheroudsberghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]