[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie jehan de mol jehan vanden boongaerde gillis scoy jacob de beer en(de) Wout(er) jehanssoene Scepene en(de) coriers van veurnambocht doen
te wetene tallen den gonen die deze l(ett)re zullen zien ende horen leisen / dat griele naes cam voor ons ende gaf up wel ende wettelike met hal-
men ende met ghiften catelinen scampers dartich sceleghe par. siaers eweliker renten ligghende up tween ymete lands litel men
of me Jnde prochie van steenkeerke biden zanduoorde ande zuutzide streckende oost ende west dannof dat een chaerter es en(de) belouet
se hare te warandeirne na wetten vanden lande Jnde orconscepe van dezen dinghen hebben Wie Scepene ende coriers vors. [onzen zeiglen]
jehangen an deze l(ett)re(n) die Was jemaect jnt jaer ons he(re)n dusentich driehondert en(de) achte ende veertich up den zeiuensten dach vander
maend van meye


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]