[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N527r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Wje mayelin onghereit pieter van der beyke andries jnghel jehan de bleyer en(de) jacob de bere Sceipenen mire vrauwen der Abbe
dessen
van meessine jn nortscoten ende jn zuutscoten jn dien tyden . doen te weitene tolle den gonen die deisen chaertre sullen zien of
horen leisen . Dat ledenaerd van den cole portre jn ypre heift ghecocht en(de) ghecreighe(n) ervelike te sine(n) bouf en(de) te sijns hoyrs bouf
jeghen jacob cruken poortre jn ypre .vijf. vierendeel . ymeits . lants . ligghende jn de proghye van zuutscote(n) namelike binder
vierscare mire vrauwen vors . dat es te weitene oostwaert over dypre . jeghe(n) de woninghe marie sbuerechgrauen oostwaert
over de strate streckende oost wart toter steenstrate moelne . tussche martins broukers lande en(de) johan covents lande an de zuut
side
ende clais onghereiden lande an de noortzide . belast dit vors lant met twalef . scellinghe(n) . en(de) . achte . pen(n)inghe(n) . siaers
erveliker rente . Dan of gheldende . vijf . scelle . par den covente van meessine . En(de) . zevene . scellinghe(n) . en(de) . achte . pen(n)inghe(n) paris
der kerke van zuutscoten . van den welken vors lande die vors jacob cruke hout hem wel vernoucht en(de) betaelt . En(de) heuets ghe
gheuen
halm en(de) ghifte den here willem daenssone capelaen tvors leidenaerds van den cole en(de) tsijns hoirs bouf . wel en(de) wettelike
na costumen en(de) vsagen van der vierscare mire vrauwen vors . En(de) heuet belooft te warendeirne van ollen calengen jeghe(n) olle(n)
lieden quite lant om(m)e quite ghelt behouden die vors . twalef . scelle . en(de) . achte pene . par . ervelike rente . En(de) vort mire vrauwen van
meessine scout . en(de) el niet vte gaende . En(de) na deisen dinghen ghedaen so quam die vors her willem en(de) kende dien vors jacob cruken
ende sinen hoyre dit vors lant te houdene te ewelijcheiden sijn gront te bliuene . om(m)e . viere . en(de) . twintich . scellinghe(n) paris
siaers . erveliker rente . Te gheldene te sinte bauesmesse deerste die comen sal den vors ledenaerde en(de) sine nacom(m)ers . of den brin
gher
van deisen chaertre . En(de) olso vort van jare te jaren ten payemente vors ewelike gheduerende . En(de) es te weitene dat ja
cob
cruke en sine nacom(m)ers moeten deise vors viere . en(de) . twintich . scelle . par . ervelike rente bringhen typre den vors ledenaer
de
of sine(n) nacom(m)ers of den gone(n) die deisen chartre te hem waert heben sal ten eerste(n) sinte bauesdaghe sonder sine(n) cost . ende
also vort . van jare te jare ewelike gheduerende . En(de) wart olso dat die vors jacob of sijn hoyr niet ne golden dien vors ledenaerde of
sine nacom(m)ers . of den bringher van deiser lettre dese vors ervelike rente . en(de) het verleide viertiene daghe achter den dach van so
welken payemente dat het ware onvergolden . so mochte de vors ledenaerd of de bringher van deiser l(ett)re enen bode zenden der om(m)e
en(de) . vijf . scelle . par . elkes . daghes verteren vp jacobpe vors of vp sijn hoyr tote dat hi vulgolden ware . Ende wart olso dat teen
payement tander achter haelde onvergouden . so mochte die vors ledenaerd of de bringher van desen chaertre hant slaen an ol
dit vors lant en(de) notent en(de) plotent en(de) houdent over sine(n) eghyne(n) gront sonder enichghe wet der toe te doene . Jn orc(on)sceipen
van deisen vors dinghe(n) en(de) bi versoukene van beden p(ar)tyen so hebben wi scepene(n) vornoomt desen chaertre gheseighelt met onsen
propren zeghelen vuthanghende . Dit was ghedaen jnt jaer ons heren os me screef .m.ccc. en(de) .zeventich. vp den .xx.sten
dach van woydemaent
xx [?] [J] de bleyer .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]