[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Allen den ghenen die nu ziin ende wesen zelen wi lantscepenen van velseke ont bieden
god houden in onsen here ende al goet . wi maken bekent al denghenen die nu
ziin en(de) wesen zelen dat michghiel folke va(n) velseke es sculdech ecbrechs spetale
va(n) ghent in sente pieters dorp .vii. halst(er) rogs elkes iars erfeleke binnen tuen
peninghen de beste en(de) bi der redeliker mater va(n) velseke en(de) te leuerne al te uelseke
Dese voregheseide rente es bewist op een half bunre mersch .xxv roeden men in
al sulken ghelaghe alst gheleghen es dat heet de opsta[l] [ en(de) ] [dat] es gheleghen an de beke
in beden siden te cnutsteghen wart . dit es te gheldene binnen den [v]ier pasdaghe(n)
waer dat zake dat de voregheseide michghiel niet nie[t] [ne] goude ten voregheseiden
daghe . so moecten die van ecbrechs spetale va(n) ghen[t] [in] sente pieters slaen hare
hant an den voregheseiden pant behouden elcs m[ans] [r]echte . ende dat dese
v[ore]warde es en(de) bliuen sal vast en(de) [g]hestade hebb[en] [wit] lantscepenene(n) va(n)
velseke ghezeghelt met onsen zegle . Dit was gheda[en] int iaer ons heren
carnacioen dat men scrift .m.ccc. en(de) .ij. in de [pasch] daghe


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]