[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 23r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst .. symoen de man en(de) symoen de Touwe(r) .. Maken cont en(de) kinlec allen den
ghenen die dese lettren selen sien of hoeren lesen .. Dat Cornillis van den damme heeft ghe
cocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) redenlec en(de) wel v(er)gouden jeghen janne wittevrouwen twalef
scellinghe parisise tsiaers erffeliker renten te hebbene en(de) te heffene alle jare erflec durende te
kerssauonde / En(de) dese vorseide erffelike rente heeft jan wittev(ro)wen vorghen(oemt) beset en(de) bewijst wet
telec na sede en(de) na costume van der port van aelsst / Cornillise vorseit / op een half bunre lants
binnen vriheden vand(er) port van aelst gheleghen jn twen sticken .. Dats te wetene de ond(er) half
dachwant op Coens putte En(de) tdander half dachwant jnt veldeken te reghelsbrugghe / En(de)
ware dat sake dat Cornillise vorghenoe(m)t ane dit vorseide bewijs iet ghebrake soe heeft jan witte
vrouwen vorseit daer voren gheset en(de) bewijst wettelec al tsine ligghende roerende ghewonnen
en(de) onghewonnen tghebrec daer ane te verreekene alle jare erffelec durende .. En(de) soe wie dat dese
lettren bringt mach alle jare jnnen dese vorseide Rente ten daghe datse valt te gheldene .. Jn kin
nessen der waerheden hebbe wij scepen(en) vorghen(oemt) dese lettren ghezeghelt vthanghende met onsen ze
ghelen jnt jaer ons he(re)n doe men screef dusentech driehondert en(de) neghenentwintech jn alrekinder
daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]