[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 168 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin ende die te commene siin dat ghera(r)t van den planken heeft ghecocht en(de) beiacht
wel ende wetteleke jeghen Clause mett(er)pelsen . xij . s par siaers erffeleker renten alsulke par ende munte
alse de Graue van vlaende(re)n jaerliixs sal doen ontfaen van sinen tseinse ende van sir renten binnen der
poert van gheroutsberghe de welke rente voers Claus vors heeft beset ende bewiist te hebbene en(de) te heffene
elkes siaers vp siin huus ende vp siin erue gheleghen in de vlieghuutstrate tusschen sergherards svos
huus ende erue was in deen side ende gillis baerts huus ende erue jn dande(re) side de welke rente gherard vors cochte
om(m)e ene somme van ghelde de welke gher vors Clause vorghenomt wel ende wetteleke vergouden ende betaelt
heeft ende dese voers rente so moet Claus vors ofte siin oer ghelden in ghereeden ghelde elkes siaers gherarde
vors ofte sinen oere telken kerssauonde naest commende ende ombegrepe(n) tote telke(n) sente marien licht messe daer
naest volghende v(er)gouden te sine en(de) alsoe voert van jare te jare euwelike en(de) emm(er)meer durende en(de) waerd alsoe dat
Claus vors ofte siin oer ofte de ghene die tvors huus en(de) erue houdende souden siin niet ne gouden de voers rente
elkes siaers gherarde voers ofte sinen oere telken kerssauonde en(de) sente marien licht mess(e) daer naest vol
ghende ou(er) leede eer dat dan de voers rente v(er)gouden ware dat dan gherarde vorsofte siin oer souden moghe(n)
haer hant slaen ane tvors huus en(de) erue In al der mannier(en) dat gheleghen soude siin . erd uast ende naghele uast
en(de) houdent euwelike paysiuelike ghelic har(en) ande(re)n prope(re)n goede sonder callange van yemene alse waer bi datte(re)
Claus vors no siin oer no de ghene die tvors huus en(de) erue houdende souden siin nemm(er)meer negheen rande
recht der ane Clammeren hesschen no ghecrighen en souden moghen hen ware bi den wille en(de) consente van
gher vors ofte van sinen oere ende es te wetene dat gherard voers heeft noch . xij . s par siaers erffeleker
renten vp dit selue huus en(de) erue sonder dese voers . xij . s par ende es te wetene dat claus vors ofte siin oer
mach dese vors rente elre besette(n) binnen gheroutsberghe daer soe alsoe wel beset sal siin alsoe nu nv es ofte bat
ende sonder gherard cost vors ter welke(r) rente(n) gherard vors comen es en(de) der jnnegheerft wel ende te wette
ende heefte(re) al af ghedaen dat hire af sculdech was te done bi wette naer sede costume en(de) vsage van der poert
van gheroutsberghe dit was ghedaen jnt jaer doe . men . screef m . ccc en(de) . lv . den xxv. sten dach van
septembe(re) hier ouer waren gillis van den kelre en(de) mattheus van den nokerstocke scepene(n) van gherou(berghe)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]