[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1332 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi willem noese en(de) woutre de buc scepenen jn Antw(er)pen maken cond dat
vore ons qua(m) jan volaerd de vische(re) . En(de) bekende dat hi om ene sum(m)e ghelds
die hem al es v(er)gouden v(er)cocht heeft wetteleke den conuente vanden broede(re)n vand(er) derdder ordenen wonachtech inde mere twee scellinghe siaers
grot(er) oud(er) tornoyse van monten sconings van v(ra)ncrike iaerlik(er) en(de) euwelik(er)
renten oft de w(er)de daer af in goeden andren ghelde op sijn huis ghestaen
op den nuwen werf en(de) op alle dat recht dat hi houdende es ane den gro(n)d
en(de) ane al dat daer toe hoerd dat welke huis met den vorseiden rechte
de vorghenoemde jan sette en(de) v(er)band( )tenen pande ou(er) de vorseide euweleke
rente tegheldene en(de) tegheuene alle iare vanden seluen ianne en(de) van
sinen nacomelinghen / den vorseiden conuente telken paesschen euwe
lec durende . Jn kennessen van desen lette(re)n beseghelt met onsen zeghlen Ghe-
gheuen Jnt jaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . ccc . twee en(de) derttech des din
sendaegs na sente laureins dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]