[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1352 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij jan vanden morte(re) Ende laureins volkaerd Scepenen Jn antw(er)pen maken cond dat vore ons quamen Gielijs
de draysele(re) Ende liisbeth siin wettelec wuf met eenen montbore ghegheuen hare metten Rechte bi orloue
ende consente des selfs gieliis haers mans / Ende bekenden willecoerden consenteerden ende wouden dat de
langhstleuende van hen tween hebbe ende behoude tesinen liue durende ende niet langhe(r) hore huis ghestaen
neuen de mere porte binnen der binnenster vesten tusschen katelinen scatinnen huis in deen zide Ende jans
hofstat van halen in dand(r)e zide met hove gronde ende met al datt(er) toe behoert alsoe dat de langhst
leuende van hen tween dies huis met allen sinen toe behoerten vastelec ende paysiuelec ghebruken sal
sonder calengieren ofte wederzegghen van yemene Ende dat na des langhstleuende liif dat selue huis
wed(er) keren ende bliuen sal met allen sinen toe behoerten daert sculdech sal siin te keerne ende te bliuene
na den rechte vander stat Jn kinnessen van desen l(ett)ren bezeghelt met onsen zeghelen / Ghegheue(n) jnt
Jaer ons he(re)n alsmen screef . M . CCC . viiftech ende een des vriendaeghs na sente gheertruden dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]