[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 163 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin En die te com(m)ene siin dat Dat Gheraert van den planken heeft ghegheuen in erfeliker renten oliuiere scoudeha-
ringhe een hofstat in al d(er) manieren dat si gheleghen es bi den hueneghem mersche tusschen Jans cornuuts erue an deen side en(de) peeters we(re)us
huus en(de) erue an dander side . Ende dit omme . xj . s paris siaers erfeliker renten elken gro(ten) torn . ouer . xij . d par gherekent ofte de werdde
daer af in alsulker goeder munten als miin here van vlaende(er)n jaerliix sal doen ontfaen van sinen cheinse en(de) van sinen renten binnen
Gheroudsberghe Ende dese vors rente te gheldene ewelike en(de) emmermeer gheraerde vorghenoe(m)t / sinen oere / en(de) sinen nacom(m)elinghe(n)
elkes jaers van jare te jare telken onser vrouwen daghe lichtmesse en(de) emmer telken paesschen daer naest volghende al wlgolden
te sine / Ende waer dat sake dat Oliuier vors siin oer / en(de) siin nacom(m)elinghe / ofte die ghene die dit vors erue houdende selen siin
niet en vergolden dese vorscreuene rente telken onser vrouwen daghe gheliic dat hier vorscreuen es en(de) dan paesch dach daer
naest volghende ouer lede eer dese vors rente al wlgolden ware dat dan gheraert vorghenoe(m)t / siin oer / ofte siin nacom(m)elinghe
souden moghen haer hantslaen an dit vors erue / en(de) an al dat men d(er) op vinden soude ertvast / en(de) nagheluast / en(de) houdent ewelike
paisiueliic / en(de) rusteliic gheliic haren anderen properen goede en(de) erue sonder yet te verbuerne / ofte wedersecghene van yemene / als
waer bi dat Oliuier vors siin oer no siin nacom(m)elinghe( )nemmermeer negheenrande recht en souden moghen d(er) an heeschen
clameren / no ghecrighe(n) hen ware bi wille en(de) bi consente van gheraerde vorghenoe(m)t / van sine(n) oere / ofte van sine(n) nacom(m)elinghe(n)
voert es te wetene dat Oliuier vors / siin oer / ofte siin nacom(m)elinghe selen moeten ghelden en(de) gheuen der poert van Gheroudsb(er)ghe( )
. ij . s par siaers erfeliker renten d(er) munten vors sond(er) de vors . xj . s par siaers te minderne van yeute / maer wel es te ver
stane dat Oliuier vors dese vors hofstat sal moeten husen / en(de) beteren met husinghe(n) die hi daer op setten sal . j . lib gro(ten) torn
vlaendersch(en) payen binnen . ij . jaren nu naestcom(m)ende deen naer dand(er) volghende / en(de) waer dat sake dat Oliuier vors dit niet
en dade gheliic dat hier vorscreue(n) es so ware oliuier vors en(de) siin oer ofte siin nacom(m)elinghe sculdech wettelik(er) scult gheraerde vorghenoe(m)t / sine(n) oere / en(de) sinen
nacom(m)elinghen . een . lib gro(ten) tor d(er) munten vors / mits den welken Oliuier vors te desen vorscr erue es toecom(m)en wel en(de) te
wette en(de) wettelike der in gheerft en(de) heefter al af ghedaen den here en(de) d(er) wet dat hi daer af sculdich was te doene bi wet
te naer sede costume en(de) vsage van der poert van Gheroudsb(er)ghe behouden altoes der vors renten Hier ou(er) waren jan van
akere en(de) Gheraert gheylinc schepene(n) van Gheroudsb(er)ghe jnt jaer ons he(re)n als men screef . m . CCC . en(de) . liiij . den twalefsten
dach van der maent van meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]