[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden Dat jan vanden dorpe Arents sone met goeder vorsienicheden heeft ghegheue(n) en(de) gheeft in
goeder loyaler ghiften Ogiere sinen bastarden sone dien hi heeft bi Callen van polanen / de som(m)e van .viij. lb gro torn vlaemscher munten / Eenen goeder vlaemschen nobel gherekent payment doende ouer vj. sc gro of mu(n)te
jnt auenant te hebbene en(de) te heffene den vors ogiere stappans naer dat jan vors sal sijn gheuaren van liue
ter doot van den alre ghereetsten goede dat naer de doet van hem bliuen sal van sinen weghe / sonder sijns
wijfs goet yet der af te gheldene / Ende jn deser manieren ware alsoe dat de vors ogier voer van liue
ter doot sonder wettelijc oir van sinen liue com(m)ende te liue bliuende / dat dan de vors ghifte sal wed(er) com(m)en
ende keeren / vp jans van den dorpe vors gherechte oir al daer se sculdich es te gane / Ende voort ware
alsoe dat yemen van jans vors oire en(de) naercom(m)ers jeghen dese vors ghifte ende ordenanche stake of dade
steken jn wat manieren dat ware bj den welken ogier vors niet paysiuel en mochte ghebruken van d(er)
vorseid(er) som(m)e en(de) ghiften / dat ware telker waers(cepen) vp j seker scult van lx lb paris te verbuerne elken
van den ghenen diere jeghe stake of dade steken / vp sijn deel van dat hem soude moghen com(m)en en(de) v(er)sterue(n)
van janne vors deen derdendeel onsen gheduchten hee(re) van vlaendre / dander derdendeel scepene(n) van auden(aerde)
en(de) terde ogiere vors om(m)e sijn recht mede te volghene / en(de) onvermindert d(er) principaler somme(n) vors die
hi em(m)er voren moeste hebben en(de) ontfaen eer yemen yet halen souden van verbuerte(n) ofte anders Ende al
dat vors es dat heeft jan van den dorpe vors gheloeft en(de) bewijst vp al tgoet dat naer de doot van he(m)
bliuen sal / erue en(de) kateyle hoe en(de) waer dat gheleghen es / of vonden sal werden jn kennessen der waerhede(n)
hebben wij meest(er) jan van der mee(re) ende lodewijc van den hecke Alse scepen(en) jn auden(aerde) dese p(rese)nte cyrogr gheseghelt elc
onser met sinen segle vte hanghende Dit was ghedae(n) jnt jaer ons hee(re)n als me(n) screef .m CCC.xcvj den ix sten dach
jn nouember


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]