[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 051r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van aelst . Adaem van Lede . ende Gilliis drigghe .. doen te wetene allen lieden dat . Gheraerd adaems heeft ..
ghecocht ende ghecreghen wettelic ende Redelic en(de) wel u(er)gouden . Jeghen woutren den graue . twalef gro . torn . elcs tsiaers
Erffeleke(r) Renten . Te Gheldene en(de) te betaelne . gheraerde . vorghen of sinen nacomeers . elcs tsiaers . telken sente
baefs daghe . en(de) dan al u(er)gouden te sine met ghereeden ghelde en(de) emmeer met alsoe selken ghelde en(de) paymente
alse telken vors . daghe ghinghe en(de) gane . wesen sal En(de) Onse heere de graue van vlaendren Jaerlix sal doen Ont-
faen van sinre Erffelike(r) . Renten / Ende dese vors . twalef gro torn . erffeleke(r) . Renten . soe heeft woutre vorghen wette-
like beset ende bewiist op . sin huus . en(de) . erue staende ende gheleghen de pontstrate tusschen Jan breebaerts huuse en(de)
erue an deen side en(de) Jakemins shoeftcleetweuers huuse en(de) . erue an dand(er) . side ./ En(de) van deser vors erffelike(r) Rente
soe heeft hem woute(r) . de graue vorghen wettelic Onterft . ou(er) hem seluen en(de) . ou(er) . sine nacomers En(de) Gheraerd
esser wettelike toe come(n) . ou(er) hem seluen en(de) . ou(er) . sine nacom(er)s . en(de) . daer in gheerft . na sede en(de) . costume vand(er) . poort van
der port van aelst .. Jn orconscepen en(de) kinnessen der waerheit en(de) Om dat alle dese vorscreuen dinghen goet vast ghe- stade selen moeten bliue(n) en(de) . wel . ghehoude teuweliken daghen . En(de) Om de bede en(de) tversouc van p(ar)tien soe hebben wij
Scepen(en) . vorghen dese l(ett)ren gheseghelt met Onsen propren seghelen vthanghende int Jaer Ons he(r)en alse me(n) scref
dusentich driehond(er)t Achte ende . viiftech den twintechsten dach van Lochmaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]