[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 130 recto
Historiek
origPlace O227p
settlement Nederboelare
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin en(de) die te Commene siin Dat Gillis de poertere Clerch heeft beiaecht en(de) ghecreghen
wel en(de) wettelike jeghen Coele van der O[u]deringhen . iij . lib. pariiss. siaers erfeleker rente(n) Elken gro(ten) tornoy(se) ou(er)
. xij . s pariiss gherekent Ofte de werde der af in ande(ren) mu(n)ten . Ende die te gheldene elke siaers van jare te
jare telken kersauonde gillise voerghenoe(m)t Ofte den ghene(n) die dese Cyrog(ra)phie brincht mits den welken
Coel dese voerscreuene . iij . lib . pariiss siaers heeft beset en(de) bewyst op . v . dachwant mersch jn
boenlaer mersch gheleghen an min(r)e vrouwen mersch van boenlaer an deen side en(de) Gillis dun(n)ebiers
mersch an dander side Ende es te wetene dat Gillis voerseit Te desen voerscreuene(n) . iij . lib par siaers
es commen wel en(de) te wette en(de) wettelijc der jn gheerft ende heeftere al af ghedaen den heere ende
der wet dat hire sculdech as was te doene bi wette naer sede costume Costume en(de) vsage van der wet van
nederboenlaer hier ouer waren jan goetwert en(de) jan van akerne Scepene(n) van nederboenlaer
jnt jaer ons heeren alse men screef . m . ccc . en(de) xliii. den ix . den dach van meye ten wtghaens

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]