[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 023r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst willem de ghier / en(de)jhan van scoudbroec maken cont allen den ghenen die [dese]
lettre(n) zullen zien en(de) horen lesen / dat Gillis heinrics zone van Elslaer / en(de) de ram zijn broeder zijn
commen vore ons en(de) hebben quite ghescouden wettelike / den beghinen van aelst al hare rechte dat jonc-
frouwe allisa heinrics cloppers wijf was / gaf den vorseiden beghinen / beede jn lande en(de) in mersche / En(de)
al dat daer af com(m)en es ouer mids enre summen van peni(n)ghen / de welke den vorseiden gillise ende
den ram sinen broeder wettelike en(de) redelike vergouden zijn / En(de) jn kinnessen van waerheiden soe
hebbe wij scepene(n) vorseit dese lettre(n) ghezeghelt met onsen zeglen vtehanghende / jnt jaer ons heren doe men
screef dertienhondert / en(de) seuene / sdeincendaghes vore sente martinsdach in den wentre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]