[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 094 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de gheue die siin ende die te com(m)ene siin Dat miin vrouwe de p(ri)euse van den spitale
van Gheroudsb(er)ghe heeft ghegheuen jn wetteliken pachte jhan(n)e den wuist enen mersch gheleghe(n)
jn de prochie van ouerboelaer tote v dachwanden groet bi haren lande dat men heet
te rebs ende dit tote enen sekeren termpte van xi jaren lang deen na dander volghende
welc termpt jn ghing en(de) begouste te sente martinsmesse jnt jaer doe men screef m ccc
xxxv van welken pachte voers jhan de wuist voerghenomt ofte de ghene die desen
voers mersch houdende selen ziin moeten gheuen mir vrouwen der prieusen voers Ofte den
ghenen die jn haer stede sal ziin elkes jaers allen dien voers termpt ute xl oude groete coni(n)x
tornoise Ofte de werde daer aue jn ande(re)n munten telken sente martinsmesse Ende es te wete
ne dat men desen voers mersch moet laten ten eende van den termine voerghenomt ghelijc dat men(n)e vant ten ane com(m)ene dat es te wetene met lxxij willeghen met den beuke van
. iiij . jaeren out ende beloken met enen thune Ende es te wetene also meneghe willeghe alse
men meer becleuen vint op den voers mersch op dachterste jaer dan voerseit es daer
af moet men den voers jhan(n)e Ofte den ghenen die den voers mersch houdende zal ziin te
dien tiden af slaen van elker enen paris pen(n)ing Ende dese xl groete so heeft jhan
de wuist voerghenomt gheloeft wel en(de) sofficiantelec te wul gheldene en(de) dat heeft hi
verkant en(de) bewijst op hem en(de) op tsine hir ouer waren jha(n) min(n)e scep(e)n van ghe
roudsb(er)ghe en(de) jhan de wittegaffelki(n) ghesworne Jnt jaer ons he(re)n doe men screef m ccc xxxxj
deisendachs in de tsinxendaghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]