[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantschepenen van zotteghem maken cond ende kenlic allen den ghenen die nv zijn Ende hier naer wesen zullen Dat bertel
meeus
zoete heeft ghecocht wetteleke ende Redenlike ende wel vergolden Jeghen Claese huten dale joncfrouwe mergrieten vten
dale
Ende janne van heetevelde joncfrouwe mergrieten wetteliken man / jeghen joncfrouwe marien Sammans ende janne moenins
haren wetteliken man joncfrouwe katelinen van valenchijne joncfrouwe auezoeten passcharijs joncfrouwe katelinen passcharijs
hare zuster / Ende joncfrouwe katelinen van den walle boudins dochter was van den walle alse oer wesende van ghijselbrechte polleyne
zesse buenre lettel min ofte meer onder land mersch ende brouc gheleghen jn de prochie van Erweteghem dat men heet Ser
juerijs goed
van den welken voerseiden goede alle dese voernoemde persoene wettelike hute ghinghen ende waren daer of ontheerft
Ende bertelmeeus zoete voerseit was wettelike der toe ghedaen ende der jn gheheerft jn al dit voerseide goed Ende om(m)e dat alle
dese voerseide dinghen zullen bliuen goed vast ghestade ende wel ghehouden waren zij ghedaen wel wettelicke ende al wettelike naer
costume ende huzage van den lande van zotteghem behouden elcxs mans rechte jn kenlicheden der waerheden So hebben wij lant
schepenen
bouen ghenoemt desen presenten tsaertre ghezeghelt met onsen zegle hute hanghende Dit was ghedaen jnt jaer
ons heeren doe men screef Dusentich driehondert ende achte ende tseuentich den zeuene en(de) twintichsten dach jn septembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]