[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5289 recto
Historiek
origPlace P016p
settlement Haacht
region Vlaams-Brabant
Wi scepenen van haecht / doen cont yeghewelken dat come(n) es voer onsen richte(re) en(de) voer
ons heinric vrancs sone was ve(re)n aue[n] van haecht / en(de) druech op den he(r) jnde h [?] hae
[?] echt van ene(n) halboenre lants luttel mi(n) ochte meer gheliic dat beleghen es jnde prochie
van haecht op aedenbosch lants neue(n) rum(m)outs rabboeds ghuet en(de) v(er)teechs te jan
macarus behoef Daer nae waert ian macvoersarus voers ghe[erf]t jndit voerbe-
noe(m)de ghuet jn alle d [?] en rechte dat beleghen es en(de) te besittene als siin erue .
Dit was al ghedaen m(et) orloue en(de) m(et) maenne[ss]en richt(er)s en(de) m(et) vonnesse de [?]
scepenen voers jn gheen poent van rechte achter ghelaten datter sculdech
toe was ghedaen te sine behoudeleec yeghenwelcs rechte . Dat [?] eghen wi sce
penen van haecht / onder onsen eneghen en(de) ghemeinen zeghel van onsen
scependoeme die wi hier ane hebben ghehanghen in enen tykene der waer
heit . Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n . m . ccc . tseuentech . en(de)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]