[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N572r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Jc Cateline hoofts prioresse ten Jacoppinessen bi harssebrouc kenne en(de) lye dat ic ontfanghen hebbe van der stede van ypre ouer marie rueps onser non(n)e
de som(m)e van .Tien. ponden parisisen als van hare lijfrenten van den paymente van sinte Jansmesse midden somers nv laetst verleden Waer of en(de) van alle(n)
anderen t(er)minen en(de) paymenten hier te voren verleden Jc ouer en(de) in de name van katelinen Rueps onser nonne vors quite scelde de vors stede en(de) alle andere
Bi der oorconscepe van desen l(ett)ren huuthanghende gheseghelt met minen zeghele dit was ghedaen int Jaer ons heren als me(n) screef .m.ccc. zesse en(de) neghentich
vpten derdichsten dach van wedemaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]