[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O206p
settlement Zegelsem
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weeten alle die sijn ende zeelen sijn dat Jan van den keye die men heet vinhouters quam voer heere ende voer wet van zeghelsem ende drouch op wetteleke
den ospitale onser vrouwen van audenaerde . iij. lb parisise tsiaers erfelike duerende te renten alsulker munten alse de heeren van den lande ontfaen zelen van renten
vallende ten tween paymenten tsiaers dats te weeten(n)e deen .xxx. sc par telken kersauonde ende onbegrepen te sine toete sente marien lichtmesse dien kersauonde volghende
Ende dander .xxx. sc par te gheldene telken sente jans messe in midden somere ende onbegrepen te sine toete sente pieters daghe inganc en(de) oust daer naest volghende En(de)
alsoe voert van jare te jare te gheldene de vorseide .iij. lb par tsiaers erfeleke duerende in der man(n)ieren vors Ende deerste .xxx. sc par tsiaers vallende telken
kersauonde die sijn beset ende bewijst wel en(de) wetteleke op de ofstat die daniels van den eechoute was een alf bunre groet lettel mijn ofte meer en(de) op een ofstat die
es jans van den eechoute een dachwant en(de) een alf dachwant groet lettel mijn ofte meer ligghende in de prochie van zeghelsem neven der vorseider ofstat ten eec-
houte
de welke beede hofsteden vors men hout van den abt van lobis en(de) jan van den eechoute vors hout beede de vors hofsteden en(de) ghelt de vors .xxx. sc par tsiaers die
vallen telken kersauonde / voert de vors .xxx. sc par tsiaers die vallen telken sente jans messe in midden somere die sijn beset en(de) bewijst op een ofstat omtrent een alf
bu(n)re groet met husen en(de) met alle den catteilen diere op sijn en(de) wesen sullen ert vast ende naghel vast ende die catteile ne mach men niet vercoepen sonder den ghenen
diere de rente op heeft en(de) terdendeel van eenen bu(n)re lants ligghende neven der vors ofstat die ofstat die arnout van waelbosch was ter beken gheleghen in de vorseide
prochie en(de) marie jan c(u)n(n)ebiers wedewe en(de) har kinder houden de vors ofstat ende ghelden de vors .xxx. sc par vallende telken sente jans messe in midden somere ende
men hout se al van den abt van lobis van der welker heruachticheden en(de) catteile vors de vors jan van den keye die men heet vinhouters wart ondeereft wel en(de)
wetteleke en(de) den heere in handen ghedreghen nar vsage en(de) costume van den lande Ende doe warter in gheereft wel en(de) wetteleke suster marie cabboets spittaels bouf va(n)
onser vrouwen van auden(aerde) vors ouer de vors vurworde en(de) rente vors ende dede ghenouch den heere ende der wet nar vsage en(de) costume van den lande Ende
doe gaf soe weder dese vorseide heruachtichede en(de) catteile vors den vorseiden ghenomden p(er)soenen te besittene scampeloes alsoe langhe alsij de vors rente wel golden
en(de) vuerworde wel hilden alsoec vors es Ende in man(n)ieren waer dat sake dat telken daghen de vors rente niet al vulgolden en ware so adde suster marie cabboets
ofte de bringhere van deser cyrog(ra)phien macht te treckene an den heere ofte an de wet en(de) segghen ofte toeghen har ghebrec dies men hare ofte den bringhere gheloeue(n) moeste
en(de) dan soude de heere ende de wet doen der vorseider suster marien cabboets ofte den bringhere van deser cyrog(ra)phien tal der vorseider heruachticheden en(de) catteile vors
tspittaels bouf vors alse ouer tspittaels propre goet en(de) erue sonder ander prueue der touwe te doene behouden sheeren recht en(de) adelincs recht Ende de bringhere van
deser cyrog(ra)phien es machtech de vors rente te hinne Ende al dat hier voren gheseit es was en(de) es ghedaen wel en(de) wetteleke en(de) soe wetteleke dattet al stede moet houden
alsoet vors es en(de) bi wille en(de) consente van mijn heere van scoeresse alse hueuer heere bi maninghen van ghiselbrechte den meyere alse meyere en(de) maenre en(de) bi wijsdom(m)e
van willeme(n) heeren . daniel de neve . gillis van den keye . gillis screuel . willem van torout . en(de) jan de weer alse schepenen in zeghelsem sheeren vors dit was ghedaen
int jaer ons heeren .m.ccc. en(de) . xlix. sfriendachs nar sente niclaus daghe .


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]