[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O706r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weten alle die sijn ende zelen sijn . dat marie willems mespelleeren docht(er) was en(de) Gillis moenijns haer wetteleke voghet
sijn comen vor den meyere en(de) vor scepenen van zeghelsem en(de) van sente cornillis hoerenbeke ende hebben verkent dat sij sijn sculdech jon
frouwe
katelinen en(de) jonfrouwe janen van zeghelsem .xv. sc parisise siaers erfeliker renten alsulker munten alse de heeren van den lande
ontfaen zelen van haren renten . te gheldene van jare te jare telken kersauonde ende voert onbegrepen te sine van gheldene tote
sentemarienlichtmesse daer naest volghende . de welke vorseide rente bewijst es van langhen tiden op haerlieder hofstede ligghende
te hermijns mersch . ende lant der an .j. dachwant ende .l. roeden groet lettel min ofte meer in alsulken ghelaghe alst gheleghen es jnt von
nesse
van zeghelsem . ende op .j. oud dachwant weeden lettel min of meer ligghende an den gheerouds dale jnt vonnesse van sente cor
nillis hoerenbeke
dat men houdt van janne vander meulen raes scietkats sone was . Ende in manieren ware dat sake dat dese vorseide
rente niet al vergolden ne ware van jare te jare telken sentemarienlichtmesse dat jonfrouwe kateline ende jonfrouwe jane vorseit of de
bringhere van deser cyrographen souden moghen hant slaen an al dat vorseide bewijs also ment dan vonde ghelijc haren properen erue
behouden sheeren rechte ende adelings rechte . heir ouer was Ghiselbrecht de meyer alse meyer . jan vanden keye die men seit vinout(er) . Gillis
vanden keye . Gillis screuel . ende willem heere alse scepenen van zeghelsem . steuen scietcatte steuens sone alse meyer . steuen de smet . jan vinouter
steuen vanden opstalle . ende Gillis oste alse scepenen van sente cornillis hoerenbeke . Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren .m.ccc. ende .xl[vij]. jn
hoymaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]