[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Jc suster lisebette van tielt bi der gracie van gode abdesse van sinte clare(n)
Jn ypre ken(n)e dat Jc hebbe ontfanghen van der steide van ypre Jn de name
en(de) over suster lisebette van ruseleide non(n)e Jn onsen clooster .drie. lb par als
van den payemente dat haer viel den xvsten dach naer onser soeter vrauwe
dach
Jn maerte van den welken payemente vors en(de) van allen verleidene paye
mente
en(de) van al dat attousieren mach der vors lijfrente scelde der of quite
der vors steide over suster lisebette vors Jn kennesse der wareide hebbic abdesse vors
dit ghezeighelt met mine(n) zeighele Jnt Jaer ons here(n) .m.ccc. ende neighentich

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]