[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wi scepenen van riddershouen doen te wetenne allen den ghenen die dese lettre selen siin ofte horen lesen Dat es co
men
voer ons jan de vlaminc en(de) jonf lijsbette sijn wetteleec wijf ende arnout pandellaert Ende dat arnout
pandellaert heeft ghecocht sesse dach(want) lants onder lant ende weede bi riddershouen an den heerwech Ende dat
arnout pandellaert quam te wette . ende alser arnout toe comen was wettelec so dede hire janne den vlaminc
ende jonf lijsbetten sijn wetteleec wijf ten desen vors lande om(m)e .xl. sc zuartt(er) parisise tsaers Ende die te ghel
dene
te kersauonde erfleeke rente eeweleec durende Ende waer dat zake dat dese rente niet v(er)golden ware
te kersauonde so soumen doen so wi dat desen tsaerter brochte ten ervachtechede behouden elcs mans rechte
Ende alsoe dicke alse hi der om(m)e moet pinen om te jnne dese vors rente met wette op dese vors ervach
techede
so mach hi reeken .v. sc zuartt(er) par te sine coste waert sonder minneringhe van d(er) vors rente Ende
so wi dat desen tsaerter heeft dat hi machtech es van deser rente te inne en(de) sijnen wille mede te doene
Ende wats ghedaen bi manigghe van den heere ende bi wijsdoem(m)e van scepenen ende al wettelec . Ende
om dat wij scepenen van riddershoue(n) willen dat dese vorwaerde bliue vast ghestade ende wel ghehoude(n)
ende eewelec durende so hebben wj dit be seghelt met onsen p(ro)pre seghele vte hanghende. Dit was
ghedaen jnt jaer ons heeren alse men screef dusentech .ccc. ende viere en thuintech te .1 /2. hoimaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]