[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1394 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Reynere vander Elst Ridde(r) Ende Claus van wineghem . Scepenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quam broeder peter
nouts de beggaert Ende bekende dat hi Om(m)e Eene Som(m)e ghelds die hem al en(de) wel es vergouden vercocht heeft wel en wettelec broeder
Aernoude vrient en(de) broeder Janne van berghen tes ghemeens Conuents behouf / vanden broede(re)n vander derder oerdenen sente franciscu(s)
in Antwerpen dien Eenen ouden keysers scilt tsiaers erflike(r) Renten dien hi voermaels cochte en(de) ghecreech ieghen peter dullen
Jan duls sone was Op siin huys met houe gronde en(de) met al datt(er) toe hoert ghestaen in sente michiels strate neffens claus pape(n)
huys in deene zide en(de) pet(er) staes huys des smeeds in dande(re) zide en(de) die altoes verschijnt op sente Jans dach baptisten in midde(n)
zome(re) alsoe Scepenen l(ett)ren van Antwerpen die daer af ghemaect siin en(de) die hi den vors broed(er) Aernoude en(de) broeder Janne
tes vors ghemeens Co(n)uents behouf / ouer gaf wel begrepen hebben / Den welken vors Eenen Ouden keysers scilt tsiaers
erflike(r) Renten / metten vors Scepenen l(ett)ren de vors broeder pet(er) nouts / op droech met vertyene en(de) claerlec quite scout
tes vors ghemeene Conuents der vors broede(re)n vander derder oerdenen behouf / met alle den Rechte dat hi daer ane
hadde en(de) houdende was . Ende bekende dat hi gheen Recht meer daer ane en behilt Ende dien gheloefde hi hen / op hem selue(n)
en(de) op alle siin goed dat hi hadde en(de) gecrighen mochte te waerne Jaer en(de) dach ieghen alle de ghene die te Rechte come(n)
willen en(de) te claerne quite en(de) vry van allen com(m)ere en(de) calaengien Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met Onsen
zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef / m . CCC . Neghentich en(de) viere den yersten dach in wedemaend

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]