[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 049r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van aelst hughe de proefst ende woutre van scoudbrouc doen te wetene allen lieden dat comen Sijn vor ons de meestersen
van den beghijn houe van Sente katelinen Jn aelst ende hebben ghecocht en(de) gehcreghen wetteleec en(de) Redeleec en(de) wel vergouden iheghe(n)
den her willem(m)e van der Capellen achtiene g(ro)te( )tornoyse tsiaers erfeleker Renten de welke de vors her willem hadde op martijns
hantoens huus en(de) Erue staende en(de) gheleghen Jn de pontstrate taelst tusschen Janne moreele ane deene sijde ende Janne van Oudeghem
ane dander sijde Ene dese vors achtiene g(ro)te torn Erfeliker Renten te hebbene en(de) te ontfane Jaerlijx en(de) te heffene ter femmeryen boef
van den vors begijnhoue te tween tijden van den Jare dats te wetene deene heelcht telken kersauonde en(de) dander heelcht
telken sente Jans messe Jn midden zomere emmer naest volghende Ende van deser vors erfeliker Renten So heeft hem der willem
vorghen wetteleec ondherft En(de) de Joncvr de meesterssen sijnre wetteleec toe comen en(de) der Jn gheherft dats te wetene ter femme
rien boef vorseid En(de) al dit ghedaen wetteleec na sede en(de) Coustume van der po[o]rt van aelst En(de) de vors her willem heeft den
vorghen meesterssen ouerghegheuen ter vors femmerien bouf den tsaertre dien hij van der vorghen Renten hadde ter meere
sekerheeden en(de) vastheeden Jn kinnessen der waerheid So hebben wij Scepenen vorghen dese letteren gheseghelt vtehanghen
de met onsen propren seghelen Jnd Jaer ons he(r)en als men screef Dusentech Driehondert drieEn(de)vijftijch den vierden
dach van Oechst maende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]