[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I125p
settlement Aardenburg
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
Wij Jan de scipmakere Lamsin minne f. boudens pieter Robrecht f. Jans Jan hestafµ pieter f. meeus muenecx en(de) xp.iaen f. Jans bartolfsµ latenµ vanden Riselbrieuenµ
te dien tiden dat dese dinghen voor ons waren ghedaen / Doen te weitene allen lieden dat Cam voor ons als voor laten Colaerd cortscoofµ poorter in Brucghe Ende
calengierde sine naerhaeideµ an Achteµ ghemete buschs lands ende een alf lettel min of meer licghendeµ in Ardenburch ambocht beoosten Beµ in onser vrauwe(n) prochie
in ene Jeghenode
gheheten pulseboucµ tusschen andries willaysµ lande of eenzide Ende ?ambochtsµ Bateigangheµ van Ardenburch ambocht of ander zide Twelke Jacop Eppeµ voochtµ
haddeµ andries willayeµ Ende mids dat colaerd vorseit sine naerheide wel ende wettelike calengierde binnen den vertichstenµ daghe naer costume en(de) vsage daer vander
vierscare zo was hem sine naerheide wettelike ghekent van ons laten vors. Ende Jacob Eppeµ en(de) Joncrauwe margriete bouden f. pieters dochtre sijn wettelike wijf
Ghauen halm ende wettelike ghifte colaerde corscoueµ vors. vanden vorseden achte ghemete en(de) Een alf buschs lands lettel min ofm eer Ende Jacop Eppeµ en(de) Joncvr.
margriete sijn wijf vors. wedden ende beloofden colaerde vors. dit vors. busch land hoghende in der manieren dat vors. es te wetten te waerne en(de) te warindeirne met
twalef pn(n)inghe parisisen Jaerlijcx gaende vten ghemete te colaerds cortscoofs vryen Eghindom(m)e ende ouer sijn vrye Eghin goed teweliken daghen tieghen
elken mensche sonder fraude of malengien Jn kennessen der waerheiden so hebben wij laten vors. dese l(et)ren beseghelt met onsen zeghelen huuthanghende dit was
ghedaen intJaer ons heren alsmen screef .M.CCC.zesse en(de) neghentich vpten vichtiensten dach van April

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]