[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5223 recto
Historiek
origPlace -K793r
settlement regioDuffel
region Antwerpen
Wj heinriich van den echelpoele / Arnoudt wabbel / willem [muu]l / Godeuaert van der haghe / jans oems / jan selle / En(de) mechghiel ve(re)nane(n) / Scepene(n)
ons liefs heren / he(re)n heinriich berthouts he(r) van duffle En(de) van Ghele / Doen Cont met kennissen der waerheit Dat Come(n) es vore
den drossate ons liefs he(re)n vorgh / En(de) vore Ons / peter van puedersele / En(de) heeft ghecocht en(de) ghecreghen jeghen arde van
ypere en(de) jeghen sine kindere / ene erfelecheit hout onder half boende(re) luttel min ochte luttel meer gheleghen tusschen ards kin
deren goet van vernameren comende metten einde ane des he(re)n strate / En(de) opten heren chiis dats te wetene . viere . pennin
ghe heren ghels / voert meer soe siin come(n) si . seuene . En(de) sworen ten heyleghen dat men dit vorgh goet vercoepen moeste om(m)e
arnouts kinde(re) vorgh profiit meest mede te doene / En(de) peter vorgh heeft gheloeft te pleghene gheliich dat op gheseten laet
pleecht onder miin here van duffle vorgh / En(de) hier toe es ghesciet al datt(er) toe sculdich was te ghesciene metten vonnisse en(de) mette(n)
rechte / En(de) gheen poynt van rechte acht(er) ghelaten / behoudelech altoes jeghewelken sine rechte / En(de) Om(m)e dat dit soude bliue(n) vaste en(de) ghe
stade / En(de) ou(er) mids der beden der p(ar)tyen vorgh soe hebben wj scepenen vorgh onsen ghemeinen seghel ghehanghen ane dese lette(re) jn ken
nissen der waerheit Ghegheuen jnt jaer ons heren Doen men screef / m . CCC . en(de) tsestech / des disendaechs vore sente jans dach baptiste(n)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]