[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief
collection Boogaarden Doos 05
idno 1338 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi jan vand(er) elst en(de) woutre vand(er) moelen scepene(n) in antw(er)pen maken cont dat vore ons qua(m) jacop van gali-
uoert en(de) bekende dat hi om ene sum(m)e ghelds die hem al es v(er)gouden v(er)cocht heeft wetteleke heren
heinrike scauaerde den priest(er) dat halue vierdendeel int goed t(er) varent gheleghen inde p(aro)chie van
mortsele daeraf com(en) jaerlijcs also hi jacop seght sesse muddekene rogs derdhaluen scellinc en(de) con
hoen jaerlik(er) renten die gheile teriosvinne wilen gaf den vorseiden jacoppe daer af scepenen lettren sijn
van der ghiften . de welke l(et)ren de vorseide jacop ou(er) ghegheuen heeft den vorseiden he(re)n heinrike
in alle den rechte dat hise hadde dat welke halue vierdendeel int vorseide goed metd(er) vorseid(er) ren
ten de vorseide jacop quite scout tes vorseids he(re)n heinrics behoef . en(de) dat gheloefde hi te waerne
den seluen he(re)n heinrike in rechten eyghendoeme jaer en(de) dach jeghen alle de ghene die terechte
com(en) willen . Jn kennessen van desen l(ett)ren beseghelt met onsen zeghlen . Ghegheuen int [jnt] jaer ons
heren alsm(en) screef . m . ccc . zeuene en(de) derttech des dinsendaegs vore palmsondaegh

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]