[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 71r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ maertin tryoel Als proefst Ende Jan vanden bussche Joes hamerde Symoen van aelmersch ende Jan pipe Als scepenen jnde stede van Curtrike
jn desen tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen zien of hoeren lesen .. Dat ghiselbrecht van a[u]delghem es com(m)en voer
ons Ende heift verkent ende verlijt Dat hi es sculdich inde name van boudin van a[u]delghem sinen oem elke siaers eeuwelike ende eruelike
ghedurende Joes hamerde daneel borluut ende Rugger van steelande ine namen van mijns hee(re)n sente maertins kerke in Curtrike als kerc
meesters sijnde vp desen tijt vand(er) voers. kerke Twintich scellinghe paris. alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van
Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiemente De welke twintich scellinghe par. voers. de voers. boudin gaf elke siaers eruelike der kerke
voers. De welke eruelike rente voers. Ghiselbrecht voers. heift beset bewijst gheconsentert en(de) ghewillekeurt Dat de voers. kercmeestres of die
hier naer kercmeesters wesen zullen vander voers. kerke zullen heffen halen ende Reeken elke siaers eruerlike ghedurende Vp zijn huus ende
erue dertoebehoerende staende en(de) ligghende binder stede van Curtrike inde doernicstrate tusschen seghers wais diemen seit de Ruddre an deen
side Ende pieter maertins erue an dandre side Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers teen paiemente Dats te wetene telken
sente baues messe ende dies zal wesen deerste paiement te sente baues messe eerst com(m)ende / Ende also voert gheldende van Jare te Jare
eruelike ghedurende ende ten voers. daghe Sonder ghiselbrechte voers. of de ghene die de voers. huus en(de) erue besitten sal nem(m)ermer Der
jeghen te gane in Eenegher manieren .. Jn kennessen van wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt
met onsen p(ro)pren seghels vthanghende ghemaect en(de) ghegheuen int Jaer van gratien als men screef Dusentich driehondert En(de) neghentich
den iue ende twintichsten dach in wedemaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]