[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Wy Jnghel van Erleghem ende Jacop van den boengaerde Als p(ro)uiserers van den armen van Audenaerde Jn desen tijt Doen te wetene allen
den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen zien of horen Lesen / Dat wij hebben ontfaen / bi der hant van jnglen van maerke / als ontfangher va(n)
den hospitale onser vrouwen van audenaerde in desen tijt / de som(m)e van tiene scellinghe(n) gro(te) torn vlaemscher mu(n)ten / ten armen bouf vors / als der
vors armer deel / van der ghiften / die heml(ieden) joncfr kateline de wedewe van dierlay Crupen(n)inghe gaf an thuus en(de) erue dat men nomt den
steen van jnghelant dwelke was twee en(de) dertichste deel / van den vors huus en(de) erue / den hospitale en(d)e den arme(n) vors onder hem beeden
helt en(de) helt / metten constrainte / dat dospitael vors / de vors arme af coepe(n) en(de) lossen mochten / van hare(n) deele van der vors ghiften
om(m)e de vors som(m)e van x sc gro(te) / also een wettel(ike) cyrogr van dier ghiften wel verclaert / van welken x sc gro(te) en(de) ghiften vors wij ons
houden en(de) wel ghepayt en(de) vernought en(de) scelder af quite teewelikn daghe(n) / als p(ro)uiserers van den armen vors / den vors hospitale en(de)
allen andren wiens quitanche behouft metten Rechte jn kennessen d(er) waerheden dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt elc onser met sinen segle vte
hanghende Ghegheue(n) den vierden dach jn hoymaent jnt jaer m CCC neghene en(de) neghentich


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]