[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 96r
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij Joos veyse en(de) symon van polinchoue scepen(en) en(de) Ceur(iers) van veurneambocht doen te weitene allen lieden dat Jan
masin salediins zone als wettelike inde steide van m(er) vrauwen der abedesse en(de) den Conuente van merchem / es come(n) in ghe
banre vierscare met enen wetteliken taleman ende deide toghen en(de) leisen enen chaerter van vier en(de) twintich scellin
ghen paris. siaers eeweliker Renten / beset en(de) gheassighneirt up Een ghemet en(de) vierwaerf twintich Roede(n) lands li
tel min of meer ligghende inde prochie van p(ro)uise bin der heerdnesse van ledinspikere / toe behorende miin he(r)e
den abt van s(int) niclaeus / te alsulken sticke also de vors. chaerter wel verclaerst Ende Jan vors. Jn de name van m(er)
vrauwen en(de) den Conuente vors. begheerde te zine ghedaen ten assignemente om dat men heml. dan of tachter
es van verleiden payemente(n) also hi zeit . Ende hem es ghewiist bij maninghen vande(n) he(r)e en(de) bij vonnessen van
der wet dat hij trecken zoude an den baillu en(de) heerden vander vors. heerdnesse daer onder de vors. grond ghe
leighen es omdaer te zine ghedaen ten assignemente na den expresse vanden vors. chaerter behouden elx
Recht . Jn kenness(en) van wareiden hebben wij scepen(en) en(de) Ceur(iers) vors. onse zeiglen ghehanghe andeise l(ett)ren ghedaen
Jnt Jaer ons heren m ccc twee en(de) neighentech up den eerste(n) dach van oustmaend ...

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]