[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 29r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van Aelst .. Jan vten houe ende bouden vander spoo[ic]t .. doen te wetene allen lieden dat hughe de Coninc ende kateline
siin wetteghe wiif hebben ghegheuen en(de) gheuen den groten hospitale taelst tien scelinghe parisise elcs siaers erffelic(er) renten
Ende die te hebbene en(de) te heffene den uors godshuuse na de dood van hughen uors Ende dat ten tween termine(n) vanden Jare
dats te wetene deen helecht telken sente Jans messe in midden zoome(re) en(de) dande(r) helecht elx siaers telken kerssauonde daer naest
volghende de welke tien scell par huughe en(de) kateline vornoemt Jaerlix hadden in erffeleke rente(n) vp huus en(de) erue staende en(de)
gheleghen ter hallen daer cornillijs oste te(n) tiden van nv in woent tusschen claus huus en(de) erue vander capellen an deen side
(ende) piet(er)s shonds huus en(de) erue an dand(er) side (ende) van desen vors tien scellinghen parisisen erffeleke(n) rente(n) in der maniere(n)
Dat uors es so hebben hem hughe en(de) kateline vornoemt wettelic Onteerft ou(er) hem selue(n) en(de) ouer hare nacomm(er)s Ende
dospitael vorghen esser wettelic toe come(n) en(de) in gheerft en(de) dat na sede en(de) costume vand(er) poort van aelst .. Jn kinnesse(n) der
waerheit en(de) Om de bede en(de) tversouc van p(ar)tien so hebben wij scepen(en) vorghen dese l(ettren) gheseghelt met Onse(n) propre(n) segle(n)
wthanghende Jnd Jaer ons heeren alse me(n) screef dusentich driehond(er)t en(de) tsestech den tienden dach in decembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]