[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 166 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin en(de) die te c(o)m(m)ene siin dat jhan van hoeghestraten heeft ghenomen in Erfeliker renten jeghen
janne rachemele Een hofstede gheleghen buten der Euu(erpoerten) neven den watervalle in deen side ende jhans Erue voers
in dander side Ende dit om(m)e . vij . s end . viij . d paris siaers elken groeten torn gherekent ou(er) xij d paris ofte de werde
der af in alsulker munten alse de he(re) van den lande jaerlix zal doen ontfaen van sinen tscainse en(de) van siere renten Ende
dit te gheldene emm(er) elkes siaers te[l]ken kersauonde ofte emm(er) telken ons(er) vrouwen daghe licht mess(e) daer naest vol
ghende vergouden te sine Ende ware dat sake dat dese voers rente niet vergouden enware telken kersauonde en(de) dat
ons vrouwen dach licht mess(e) daer naest volghende ou(er) leede Eer dan dese voers rente vergouden ware dat dan jhan
rachemel voers ofte siin Oer ofte de ghene die dese Cyrographie brinct soude meughen hant slaen ane dese voers hof
stede en(de) ane al dat hi der vp vinden soude hert vast en(de) naghel vast en(de) dat houden noten ende ploten Euwelic
paysiuelic ghelic haren ande(re)n properen goede sonder Eenech mesbeuren no weder segghen van yemene alse waer
bi datte(re) jhan voers no siin Oer nem(m)ermeer negherande recht dar ane clameren no ghec(r)ighen en souden meu
ghen enware bi den wille ende c(on)sente van janne rachemele ofte van siin oere Oere ofte van den ghenen die dese Cyrogra
phie brinct de welke hofstede voers jan rachemel heeft gheloeft den voers janne te waranderne van allen c(o)m(m)ere met
. viij . s paris siaers van renten en(de) . iiij. d paris siaers te tscainse ter welker hofsteden voers jan voerenghenomt es
c(o)m(m)en en(de) der jn gheerft wel ende te wette en(de) heefte(re) al af ghedaen dat hi sculdech was te doene behouden allen des(en)
voers pointen Dit was ghedaen jnt jaer dat men seit m . CCC. en(de) liiij den vsten dach van hoymaende Hier ou(er) wa
ren jan van akerne en(de) jhan van derschelden scepenen van gheroudsberghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]