[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
kenlijc si allen lieden dat wi broed(er) jacob p(ri)oor van den
broeders van d(er) ordine van de(n) p(re)dicaren in ypre in de
name van den co(n)ue(n)te van de(n) broeders voorseit hebbe
ontfa(n)ghen van der steide van ypre van der assisen
van o(n)se(n) wine xlij lib x. sc i(n) mi(n)deri(n)ghe(n) van
lxxxiiij. noble(n) die ons de voorseide steide was sculdich
ende scelde de voorseide steide quite ende hem alle(n)
wie quita(n)se mach toe behore(n) . van d(er) voorseiden som(m)e
xlij. lib .x. sc die . nu . ten payme(n)te van paesche(n)
gheuiel . in ken(n)esse(n) der waereit heb Jc broeder jacob
p(ri)oor voorseit deise lettere ghezeighelt met minen
zeighele van mire officie Jnt Jaer ons heren .m.ccc
xcj.
vp den heersten dach van ap(ri)l

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]