[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief
collection Boogaarden Doos 05
idno 1392 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Claus van Riithouen Ende Jan drake Scepenen in antwerpen make(n) cont / Dat vore ons quam / peter dulle de scipman Jan dule sone
was En(de) bekende dat hi om(m)e Eene som(m)e ghelts die he(m) al en(de) wel es v(er)gouden / vercocht heeft wel ende wetteleec broeder pete(re)n nouds
den bagggart Elcs Jaers eenen guldenen penninc dieme(n) heet ouden keysersschen scilt / goet en(de) custbaer van goude en(de) van ghewichte oft
de weerde daer af in goeden ande(re)n ghelde Jaerlike(r) en(de) erflike(r) rente(n) / Op een huis metten houe gronde en(de) met al datt(er) toe behoert
ghestaen in sente michiels strate neffens Coels papen huis i(n) dene zide / En(de) peter staes huis des smeeds in dande(re) zide alsoe wij
verstonden Dwelke vors huis met houe gronde en(de) met al datt(er) toe hoert / de vors peter dulle verbonden heeft en(de) te pande gheset
ou(er) den vors Eene(n) ouden keysersschen scilt elcs Jaers erfleke(r) renten . Te gheldene en(de) te gheuene van hem en(de) van sine(n) nacome
linghen den vors Broeder pete(re)n nouds / en(de) sine(n) nacomelinghen . erflec en(de) eeuwelec durende alle Jare op sente Jans dach baptiste(n)
in midden zome(re) . En(de) waert dat den vors broeder pete(re)n nouds / oft zine(n) nacomelinghen . hier af aen den voirs pand yet ghe
brake / Dat gheloefde peter dulle vors vore he(m) selue(n) ende vore zine nacomelinghe altoes wel en(de) volcomelec te veldoen met he(m) selue(n)
en(de) met al zine(n) ande(re)n goede dat hi hadde en(de) ghecrighen mochte . Jn kennessen van desen l(ett)ren beseghelt met Onsen seghelen . Ghegheuen
int Jaer ons he(re)n . alsme(n) screef . m . CCC . Tneghentich en(de) Een Seuentiene daghe in nouember

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]