[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 048r
Historiek
origPlace O228p313
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
weten alle de ghene die siin & die te comene siin dat jhan van den kerchoue van scendelbeke
heeft verpacht wel & wetteliic Jeghen zuster sophien mestersse vten gasthuse & Jeghen
den Raet van der seluer stede enen mersch gheleghen te scendelbeke Jn allen den ghelaghen
dat hi gheleghen es die men heet den gastmersch . & dit tote ene(n) sekeren termpte van
. vij . jaren nastcom(en)de deen na dander uolgende dats te wtene omme vj . lb . suart(er) par
siars ofte in ouden groeten coni(n)x tor elken ouer . x . d . s . ofte de werde der af te gheldene i(n)
ghereden penninghen elke siaers / zuster sophien vorseit ofte den ghenen die dese ch(arter) uo(r)g(henoemt)
brincht telken sente mertinsmesse van . vij . jaren . vij . gheheel pachte / Ende vort van
also meneghen potstake alse de vorseide jhan an desen vorseiden mersch set die [?] ft
dar af moet men hem enen . par . d af slan ten ende van sinen termpte Ende voert so moet
de vorseide jhan van den kerchoue th[un] laten an desen vorseiden mersch van enen Jare
out ten ende van sinen termpte van allen desen vorworden vorseit es borghe jhan palme
van scendelbeke dit was ghedaen Jnt Jar ons heren doe men scref . m . ccc . & xiiij . sgondacs
vore sente katelinen dach vore willeme van bracle & arnoude den heidine scepen(en) van ghe
routsberghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]